The Experiment

... was inspired by lockdown.

Decided I would just use the seeds I had saved, and random ancient packets and see what happens. Back to how I used to garden - no plan, no order, see what can grow and how many bugs I can entice into my little inner city patch. And if I can harvest some edibles - BONUS!

As per usual the brassicas attracted aphids, but the plethora of Ladybirds meant they were not an issue. This year the Ladybirds were unusually quick on the scene. There are so many of them that I have to check my clothes and camera before going inside to make sure no Ladybirds are hitching a ride! But the most exciting thing is that I have 3 resident Yellow-shouldered Ladybirds. Only once before (in 14 years) did one quickly pass through the garden. There has been a mating moment, so I'm hoping that will result in a permanent group.

Because there are so many insects, the resident skinks are mighty plump. The Spiders have multiple meals in their webs and the juvenile False Garden Mantids aren't bothering to hunt each other.

There's been fewer bees even though I'm growing a variety of flower types, shapes, colours, exotic and native. The weather has been fairly cool/wet for summer, which might impact how far they can travel. (?)

What have been the most popular plants?

 1. Frangipani for the broad stable leaves and good to hide under.
 2. Edible Asparagus fronds, bees have roosted on them, bees like the flowers, gets some aphids and hence ladybird - mantids and spiders of all sizes use it as a hunting ground
 3. Parsley flower heads - loved by all and a good hunting ground for predators,/li>
 4. Small yellow daisy (from the Woolworths giveaway a while back) - native bees and skippers love it - have saved its seeds
 5. Rosemary flowers - they are loved by Blue Banded Bees I'm waiting for it get flowering again.

Native plants/flowers? The European bees and Hoverflies are the only ones that even look at them. Go figure.

Publicado em 05 de dezembro de 2021, 04:56 AM por siene siene | 0 comentários | Deixar um comentário

262-Webinar - The new EU Arctic Policy and Research and Innovation Dec 2021

EU-PolarNet 2, the European Polar Board (EPB) and the EU Polar Cluster jointly held the webinar ‘The new Arctic Policy and Research & Innovation” on 24th November 2021. The webinar discusses the new EU Arctic Policy and its effects on future research with EU representatives.

The webinar introduces the new EU Arctic Policy to the European polar science community, with discussions on the role of Research & Innovation in the new strategy and how R&I projects can contribute to the policy's objectives. The webinar reflects on the contribution of Member projects of the EU Polar Cluster to better understanding of changes in the Arctic, as well as to societal benefits.
Webinar - The new EU Arctic Policy and Research and Innovation

Webinar - The new EU Arctic Policy and Research and Innovation
The webinar features the following speakers:
• Michael Mann, EU Special Envoy for the Arctic, EEAS
• Raphael Goulet, Head of Unit, European Commission (DG MARE)
• Szilvia Nemeth, Deputy Head of Unit, European Commission (DG RTD)
• Elaina Ford, EU Polar Cluster
• Hugues Lantuit, Nunataryuk
• Sigrun Jonasdottir, ECOTIP
• Corine Wood-Donnelly, JUSTNORTH
Chairs: Nicole Biebow (EU-PolarNet 2) and Renuka Badhe.(EPB)
https://www.europeanpolarboard.org/news-events/events/event/events/webinar-eu-polarnet2-epb-the-new-eu-arctic-policy-and-research-innovation-24-11-2021/
Full details of the new EU Arctic Policy are given here: https://eeas.europa.eu/sites/default/...
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en

Econoom Kees de Kort over CORRECTIE huizenprijzen en aandelenmarkt & BITCOIN | Madelon Navigeert

Welkom bij de zesde aflevering van Madelon Navigeert Seizoen 2! In deze aflevering spreek ik dé macro-econoom en beurscommentator van BNR Nieuwsradio, Kees de Kort. We gaan dieper in op de gevolgen van jarenlange geldcreatie. We zoomen in op het afgelopen jaar, een jaar waarin de beurs floreerde, de huizenprijzen door het dak gingen, maar de koopkracht van de Euro fors af nam. Kees is sceptisch en terecht, niet alleen over de economie, maar ook over alternatieve betaalmiddelen zoals Bitcoin. Kortom, deze aflevering wil je gewoon niet missen.

In het tweede seizoen van Madelon Navigeert spreek ik bekende economen, journalisten en analisten. Met hen praat ik over geld, de economie en de toekomst om de kijker te inspireren en bewust te maken van financiële gezondheid. Ook dit seizoen maken we weer een bijzondere reis, langs positieve en negatieve rente, kopen of verkopen én langs inflatie en deflatie en langs stijgende en dalende koersen.

Econoom Kees de Kort over CORRECTIE huizenprijzen en aandelenmarkt & BITCOIN | Madelon Navigeerthttps://youtube.com/watch?v=7mwihNBdY3k&t=875s

Data is het nieuwe goud voor organisaties. Ze verzamelen en gebruiken steeds gerichter, steeds meer informatie om slimmer te kunnen werken. Al die data moet worden Al die data moet worden verwerkt, opgeslagen en steeds beschikbaar zijn. Datagedreven werken is inmiddels zo hot, dat de vraag naar elektriciteit enorm snel stijgt. Jan-Joris van Dijk van datacenter Bytesnet laat zien hoe je met concrete maatregelen een digitale infrastructuur kunt neerzetten die tegelijk ook duurzaam is.


https://www.newscientist.nl/nieuws/herontdekt-middel-kan-ziekte-van-lyme-uitroeien

https://natuurpunt-cvn.webinargeek.com/webinar/replay/ThOdoG8ruZU/
https://www.bnr.nl/podcast/the-smart-ones

Publicado em 04 de dezembro de 2021, 11:20 PM por ahospers ahospers | 0 comentários | Deixar um comentário

Coutecy visit on the Speaker Ekiti State House of Assembly Hon. Funminiyi Afuye

Paid a coutecy visit on the Speaker Ekiti State House of Assembly Hon. Funminiyi Afuye on Thursday 2nd of December 2021 to intimate him about the Ékiti Biodiversity Survey Project (#EBSP)and to introduce him to the #iNaturalist platform where he created an account and made his first post https://www.inaturalist.org/observations/102351642, https://www.inaturalist.org/observations/102351618. He was later presented with a field vest of the EBSP. If you are in Ekiti State make sure you share what you see and hear with us on iNaturalist, https://www.inaturalist.org/projects/ekiti-biodiversity-survey-project by joining the project. It's all about citizen science. #conservationeducation, #ekitikete, #citizenscience, #EBSP #exchangealumni @stateivlp @ivlpnigeria

Publicado em 04 de dezembro de 2021, 05:46 PM por agboola agboola | 0 comentários | Deixar um comentário

Субботник по застрявшим в царстве Plantae

Дорогие друзья!

Совершенно случайно заметил, что почти 2700 наблюдений флоры России подписаны просто как "царство Растения" (Plantae). На 99% это именно сосудистые растения. Такие наблюдения не видны в нашем бэклоге и, по ходу, об их существовании просто никто не подозревает.

Короткая ссылка: https://www.inaturalist.org/observations/identify?page=2&hrank=kingdom&lrank=kingdom&taxon_id=47126&place_id=7161,147366

В общем, у кого будут силы, время и желание, надо аккуратно прополоть эту грядку. Пожалуйста, при просмотре этих наблюдений отмечайте культурные растения галочкой.

В общем, спасибо студентам, которые своими определениями надоумили заглянуть в эту категорию. Тут, по ходу, за три года никто ничего не копал.

Publicado em 04 de dezembro de 2021, 05:04 PM por apseregin apseregin | 1 comentário | Deixar um comentário

261-Sovon Landelijke Dag (NOU)

Playlist SOVON https://www.youtube.com/playlist?list=PLX3iRAvuDl199JNPFpwNeYg6i3eTqg74Q

1. Rene Oosterhuis: Het broedsucces van de Huismus De Huismus is misschien wel het bekendste vogeltje van Nederland. Niet alleen mensen met speciale interesse voor vogels kennen de soort, ook bij het algemene publiek is hij een bekende verschijning. Huismussen zijn cultuur volgers pur sang en ze hebben zich de afgelopen honderden jaren steeds aangepast aan onze veranderende leefomgeving. Echter, de laatste 30 jaar zijn de aantallen in rap tempo afgenomen. Om meer inzicht te krijgen in de oorzaak van de afname is gekeken naar het broedsucces. Dit is gebeurd op twee verschillende locaties: een biologische fruitboomkweker in een kleinschalig landelijk gebied en in een doorsnee woonwijk. Hoe groot is het verschil in broedsucces, waar wordt het door veroorzaakt en hoe kunnen we deze informatie gebruiken om de soort te helpen? Deze vragen beantwoord René Oosterhuis aan de hand van gegevens uit het onderzoek aan gekleurringde Huismussen waar hij sinds 2007 mee bezig is.
2. Boena van Noorden: De trekroute van de Spotvogel ontrafeld

De Spotvogel is een van onze laatste voorjaarsbodes, pas in de loop van de maand mei keren ze terug op de broedplekken in ons land. Deze late aankomst is een indicatie voor een lange trekroute. Hoe deze route precies verloopt, was tot september 2021 nog grotendeels in nevelen gehuld. Sinds 2002 wordt er in de Peelregio broedbiologisch onderzoek gedaan aan deze soort, waarbij herhaaldelijk de gedachte opkwam om de vogels met een geolocater uit te rusten. In 2020 werd de knoop doorgehakt en werden 20 vogels met een locater uitgerust.
Op 24 mei 2021 knalden de virtuele champagne kurken door de Peel, toen in één keer, twee vogels met een locater werden teruggevangen. Voor zover we konden nagaan is hiermee een wereldprimeur bereikt. Op de Landelijke Dag zal Boena van Noorden onthullen hoe deze soort zijn trek door het immense Afrika volbrengt.

4. Raymond Klaassen: Blauwe kiekendieven tussen hoop en vrees

De Blauwe Kiekendief is hard op weg om als broedvogel in Nederland uit te sterven. Op de Waddeneilanden vinden we nog maar een handvol broedparen, en de kleine populatie die zich recentelijk in de Oost-Groningse akkergebieden vestigde laat nog geen echte groei zien. Wat is er precies met de Blauwe Kiekendief in Nederland aan de hand? Bestaat er nog hoop voor het behoud van deze prachtige roofvogel?
In deze presentatie delen we de laatste inzichten over Blauwe Kiekendieven, zoals opgedaan tijdens het Waddenfondsproject Wadvogels van Allure. Hoe zit het met de sterfte van jonge vogels in hun eerste levensjaar? Vormen Vogelakkers een reddingsboei voor Blauwe Kiekendieven? En waarom groeit die hoopvolle Oost-Groningse akkerkiekenpopulatie eigenlijk niet?

5. Jip Louwe Kooijmans: Nederlandse vogels in hun domein

Vogels zijn volgend aan het landschap. De meeste soorten hebben een duidelijke binding met een bepaald landschapstype. De wijze waarop mensen het landschap veranderen en naar hun hand zetten, leidt tot veranderingen in de vogelwereld – of het nu gaat om ingrepen op zeer grote schaal, zoals de Deltawerken of de ruilverkavelingen, of om kleinschalige maatregelen, zoals het rooien van een houtwal rond een akker of het betegelen van een tuin.
Het boek Nederlandse Vogels in hun domein beschrijft hoe de mensen het Nederlandse landschap ingrijpend veranderen en naar hun hand zetten en hoe dat heeft geleid tot veranderingen in de vogelwereld. De keuzen die daarbij worden gemaakt, hoeven echter niet negatief uit te pakken voor de natuurwaarden; veranderingen bieden juist veel aanknopingspunten om de condities van het landschap te herstellen tot ten minste het niveau van Basiskwaliteit. Deze herstelopgave zal zich moeten richten op de schaal en de natuurlijke randvoorwaarden van het landschap.

6. Kees de Pater: Aanvalsplan Grutto Vorig jaar rond deze tijd bood voormalig VROM-minister Pieter Winsemius het Aanvalsplan Grutto aan minister Schouten aan. Sinds die tijd zoemt het Aanvalsplan Grutto rond in de media, in een petitie met ruim 80.00 ondertekenaars, in Kamermoties en beleidsvoornemens. De eerste miljoenen zijn zelfs al uitgetrokken, nog niet het volle bedrag maar een flinke stap. Maar wat is het nu eigenlijk dat aanvalsplan en wat hebben de weidevogels er aan? Is het een doorbraak of een illusie. Op wat het is, en hoe ver het er mee staat geeft de lezing een beeld. Of het een doorbraak wordt of weer een illusie blijkt zal hier geen antwoord komen. Maar dat het weer een hoofdstuk wordt in de strijd voor onze nationale vogels is zeker.
7. Joep de Leeuw en Gijs Kurstjens: De terugkeer van de Kroeskoppelikaan Afgelopen jaar is een verkenning uitgevoerd naar de kansen voor de kroeskoppelikaan in Nederland en Vlaanderen. De vogel kwam tot in de vijftiende eeuw voor in de lage landen en leefde nabij de riviermondingen en in het laagveengebied langs de kust. Maar net als veel andere grote, iconische soorten als bever, kraanvogel en zeearend verdween de kroeskoppelikaan door jacht en vernietiging van het leefgebied. Uit het onderzoek blijkt dat er naar alle waarschijnlijkheid inmiddels weer voldoende geschikt leefgebied is voor een zelfstandige populatie in Nederland en Vlaanderen. Flevoland met haar randmeren?en de?IJsselmonding, het Friese en?Overijsselse merengebied en het benedenrivierengebied (Biesbosch, Haringvliet en Krammer-Volkerak) lijken de?meest geschikte?gebieden?voor deze soort. Hoe verhoudt de eventuele terugkeer zich tot de moderne samenleving waaronder de energietransitie, visserij en recreatie?
8. Camilla Dreef: Lepelaaronderzoek in Nederland

Lepelaars waren een zeldzame verschijning in Nederland, maar sinds de jaren '90 nemen ze weer toe. Nu broeden er meer dan 3.000 paar in Nederland en zijn er naast de grote kolonies op de Wadden en in het deltagebied steeds meer kolonies op het vasteland, zelfs in bomen van parken en in een woonwijk.
Tijdens deze lezing passeert de populatieontwikkeling tot zover, bevindingen uit het kleurringonderzoek, maar ook de meeste recente zenderstudies naar lepelaars. Wat vertellen deze gegevens ons? Gaat het goed met de lepelaars of is er ook nog reden tot zorg?
Een lezing van Camilla Dreef (Lowland Ecology Network), met bijdragen van Tamar Lok (Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee), Petra de Goeij (Rijks Universiteit Groningen) en Werkgroep Lepelaar.

9. Marjanne Klok en Chris van Turnhout: het Jaar van de Merel Hoe kan het dat een algemene vogel als de Merel al een aantal jaren in aantal achteruit gaat? Wat is er aan de hand met onze leefomgeving als zelfs algemene ’generalisten’ als de Merel het moeilijk krijgen? In het Jaar van de Merel gaan we op zoek naar antwoorden op deze vraag. In deze lezing hoor je meer over waar de knelpunten mogelijk liggen voor de Merel. En hoe je mee kunt helpen aan onderzoek naar de Merel.
10. Opening Landelijke Dag 2021 Edwin Kok De Landelijke Dag 2021 wordt geopend door bestuursvoorzitter Edwin Kok. Hij loopt langs de hoogtepunten van het afgelopen jaar; zowel voor de vogels als voor de vogelaars.
11. Boekenprogramma: Verschenen of verdwenen en Avifauna Zeelandica In het boekenprogramma besteden we aandacht aan recent verschenen vogelboeken. Wetenschapsjournalist Rob Buiter interviewt de auteurs van de Avifauna Zeelandica en Verschenen of verdwenen
12. Boekenprogramma: Vogelaars nooit uitgevogeld en De Knobbelzwaan In het boekenprogramma besteden we aandacht aan recent verschenen vogelboeken. Wetenschapsjournalist Rob Buiter interviewt de auteurs van de Vogelaars nooit uitgevogeld en De Knobbelzwaan.
13. Jacques van der Ploeg: Boomvalken in Noordoost Nederland

Twintig jaar lang inventariseer ik roofvogels in de Noordoostpolder en erbuiten. Onder de roofvogels heeft de boomvalk mijn hart gestolen. Een indrukwekkende roofvogel met een evenzo indrukwekkend verhaal. Zijn ze nog wel in Nederland aanwezig? Waar zitten ze en waarom zitten ze daar? Zijn er kapers op de kust? Jongen worden geringd en gekleurringd, waarom?
De natuur is prachtig en begint zo gauw je je huis verlaat! Je moet het alleen wel willen zien. Ga je naar buiten, neem een krukje mee en ga eens ergens rustig 10 minuten zitten. Wacht af wat er gaat gebeuren. Heb je al zin om mee te gaan boomvalken? Nou er is plaats genoeg dus stap maar in. En natuurlijk kun je altijd zelf erop uit om boomvalken te kijken. Ga mee in mijn verhaal, het wel en wee van de Boomvalk!

14. Dirk van Straalen: De Zeearend in Nederland Van het eerste broedpaar in 2006, naar 17 broedparen in 2021. De zeearend is niet meer weg te denken uit onze Nederlandse natuur. Ze vervullen een belangrijke rol als toppredator in onze wetlands. Gelukkig is de groei van de zeearendenpopulatie er nog niet uit en werden recent maar liefst bijna 20 zeearenden bij elkaar gezien in de Oostvaardersplassen. De Werkgroep Zeearend Nederland volgt de Nederlandse populatie sinds een paar jaar op de voet. Tijdens de lezing vertellen we u onder andere over de populatiegroei en laten we al wat resultaten van het zenderonderzoek zien. De indrukwekkende zeearend blijft ons verbazen en verwonderen.
15. Pascal Stroeken en Ronald van Harxen: Reproductie bij de Steenuil

De Steenuil behoort in Nederland tot de best onderzochte vogelsoorten en is een kensoort van kleinschalig cultuurlandschap. Honderden vrijwilligers volgen jaarlijks de broedprestaties, vooral in nestkasten. Daarnaast worden volop nestjongen en volwassen uilen geringd, en - minstens zo belangrijk! – terug gevangen. Met al deze inspanningen verzamelen we waardevolle informatie over het functioneren van de populatie van deze Rode Lijstsoort. In 2004 is de reproductie onder de loep genomen en in 2010 de overleving. Dat is inmiddels een behoorlijke tijd geleden en in de jaren daarna zijn veel nieuwe gegevens verzameld. Hoog tijd dus voor een update. Dat doen we aan de hand van de landelijke gegevens, maar daarnaast zoomen we in op een intensief onderzochte steenuilenpopulatie in de Zuidoost-Achterhoek In onze presentatie koppelen we de reproductie- en overlevingscijfers uit deze regio onder meer aan de tellingen van de muizen in de prooivoorraad en de conditie van de nestjongen. Het levert nieuwe inzichten op die ook hun waarde voor bescherming hebben.
Data-analyse Caspar Hallmann, Eelke Jongejans, Chris van Turnhout.

16. Ondrej Belfin: Wat weten we over Gruttotaal

Wist je dat kolonies van broedende Grutto’s een wachter hebben, een mannetje dat de rest alarmeert als er gevaar dreigt? Meer dan 60 jaar geleden beschreef Dane Hans Lind de verschillende geluiden van Grutto’s. Sindsdien heeft de techniek grote stappen gemaakt. We kunnen nu beelden en geluiden vastleggen die we niet eerder waarnamen. Dat werpt de vraag op: wat kunnen we nog meer leren over de taal van de Grutto? Ondrej Belfín, een Tjechische masterstudent, deed dit voorjaar onderzoek naar de geluiden van Grutto’s, onder leiding van prof. Theunis Piersma. Vier maanden lang nam hij non-stop geluiden op in het land van Murk Nijdam, de bekende Friese weidevogelboer met hoge dichtheden van Grutto’s op zijn land. Ondrej ontdekte dat Grutto’s een heel specifieke geluiden maken om verschillende roofdieren aan te kondigen. Zo roepen ze anders bij een hoog overvliegende Buizerd dan bij een jagende Bruine Kiekendief. Naast luide geluiden, zoals het bekende “gru-to gru-to”, laten ze ook een heel repertoire aan roepjes horen die voor hun partner of kuikens dichtbij bedoeld zijn.
Tijdens zijn lezing zal Ondrej ons meenemen in de geluiden op en rond een gruttonest, vanaf het leggen van het eerste ei tot aan het uitkomen van het laatste ei. Deze nieuwe geluidskennis kan bijvoorbeeld vogelaars die weidevogels inventariseren beter leren begrijpen wat ze nu precies zien gebeuren.

17. Leo Ballering: Zelf nestkastonderzoek doen

De nestkasten in je eigen tuin lenen zich uitstekend voor kleinschalig onderzoek en als je dat maar lang genoeg volhoudt dan is er elk jaar wel iets bijzonders te zien! Door gedetailleerd naar de legsels te kijken ga je bovendien bijzondere gedragspatronen zien. In dit koude, natte voorjaar moesten, bijvoorbeeld, veel soorten hun broedstrategie aanpassen met eilegstops en broedstops. Desondanks gingen er veel jongen en hele legsels verloren.
Leo Ballering laat op de landelijke dag zien hoe je betrouwbaar en zonder verstoring je nestkasten kunt monitoren, hoe je met Avinest, in het veld, je gegevens in kunt voeren en/of met het Sovon nestkaartsysteem jouw gegevens beschikbaar maakt voor publicaties en vervolgonderzoek. Doe je dat, dan krijg je van NESTKAST, als beloning voor je inspanningen vóór het volgend broedseizoen, een samenvatting van jouw gegevens en die van ~15.000 legsels (meer dan 100.000 eieren) uit nestkasten thuisgestuurd.

18. Bruno Ens: Voedsel en vogels in de Waddenzee

Vaak wordt aangenomen dat de draagkracht van de Waddenzee voor vogels bepaald wordt door het voedselaanbod. Gedetailleerd onderzoek door Leo Zwarts en anderen liet zien dat het aantal Scholeksters op het wad bij Moddergat werd bepaald door de oogstbare biomassa bodemdieren (gemeten in grammen vlees). In vergelijkbaar zeer gedetailleerd onderzoek door Caspar Kraan en anderen werd gevonden dat het aantal Kanoeten op het wad in de westelijke Waddenzee werd bepaald door de oppervlakte wad (gemeten in hectares) waar de Kanoeten voldoende snel voedsel konden vinden. Oogstbare biomassa en oppervlakte geschikt wad noemen we proxies voor draagkracht, omdat draagkracht betrekking heeft op het aantal vogels dat in een gebied kan leven en niet op grammen vlees of hectares wad. Als we de droogvalduur van het wad in rekening willen brengen verdubbelt het aantal mogelijke proxies van 2 naar 4 en er kunnen er nog veel meer proxies worden bedacht.
Voor 13 verschillende soorten wadvogels onderzochten we welke proxy voor draagkracht het beste de jaarlijkse verspreiding van de betreffende wadvogelsoort in de Waddenzee kon verklaren. Het succes van die onderneming was beperkt. Waarschijnlijk moeten we niet alleen het voedsellandschap in rekening brengen, maar ook het verstoringslandschap, de sediment samenstelling van het wad (sommige soorten prefereren slik, andere soorten juist zand) en de mogelijkheid om bij hoogwater ook nog naar voedsel te zoeken.

19. Nick Hofland: Generalisten en specialisten op het boerenland Insectenetende boerenlandvogels hebben het zwaar in Nederland. De insectenstand is de laatste jaren sterk achteruit gegaan. Zodoende wordt het voor de boerenlandvogels steeds moeilijker om hun kostje bij elkaar te sprokkelen en hun jongen te voeden. Althans, dat is het idee. Maar klopt dit idee wel? In mijn onderzoek heb ik het dieet van de jongen van twee insectenetende boerenlandvogels, de boerenzwaluw (een specialist) en de spreeuw (een generalist), vergeleken. Wat eten deze vogels? Wat zijn de verschillen in hun dieet? Hoe flexibel is hun dieet? En welke invloed heeft het landschap (hun foerageergebied) op hun dieet? Door antwoord te geven op deze vragen schets ik een beeld van de voedselsituatie voor boerenlandvogels. We vergelijken hoe verschillende boerenlandvogels omgaan met een verminderd voedselaanbod en identificeren mogelijke knelpunten in de voedselvoorziening.
20. Christiaan Both: Insectivore vogels nemen niet meer af? Dit verhaal gaat over een paradox: terwijl insecten in West-Europa de afgelopen decennia met wel 75% zouden zijn afgenomen, is er bij veel insectivore vogelsoorten nauwelijks afname te zien over dezelfde periode. Soorten als zwartkop, nachtzwaluw en roodborsttapuit zijn de afgelopen 30 jaar minstens verdubbeld, en zelfs boerenzwaluw en bonte vliegenvanger hebben na klappen in de jaren ‘90 de afgelopen jaren weer hun oude aantallen bereikt. Waarom zien we die achteruitgang van insecten dan niet terug in broedvogeltrends? Een mogelijke verklaring is dat veel van deze vogelsoorten (nog) niet door hun voedsel in Nederland beperkt worden, maar bijvoorbeeld door omstandigheden tijdens de winter. Een andere verklaring is dat het voedsel dat voor deze soorten belangrijk is veel minder (of niet) is afgenomen. Er is duidelijk werk aan de winkel om beter te begrijpen welk voedsel belangrijk is voor soorten, en of dit werkelijk afneemt.
21. Arnold van den Burg: Voedselstress op de zandgronden Verzuring en vermesting spelen tegenwoordig in van nature nutriëntenarme, zwak gebufferde zandbodems (zoals het merendeel van de hogere zandgronden van Nederland) een grote rol bij het niet meer naar behoren functioneren van ecosystemen. Zekerheden die tijdens de evolutie van soorten altijd opgeld deden, zoals de (co-) limitatie van stikstof als plantenvoedingsstof, zijn door de stikstofdepositie teniet gedaan. Ook de beschikbaarheid van essentiële voedingsstoffen, zoals calcium, is door de bodemverzuring geen vanzelfsprekendheid meer. Planten en dieren verdwijnen of hebben zichtbaar last van de ontwrichting van het ecosysteem: bij vogels treden calcium- en aminozuurtekorten op en vleermuizen lijken te lijden onder voedseltekorten in het najaar. De belangrijkste mechanismen achter deze processen worden toegelicht, alsmede de hieruit volgende denkrichting voor het herstel van de biodiversiteit.
22. Tom Versluijs: Groei van Drieteenstrandlopers Drieteenstrandlopers hebben in hun Arctische broedgebied te maken met een snel opwarmend klimaat. Als gevolg hiervan smelt de sneeuw steeds vroeger en komen insecten steeds vroeger uit de grond omhoog. Drieteenstrandlopers zijn op de toendra afhankelijk van deze insecten om hun kuikens goed te laten groeien en we zouden dus kunnen verwachten dat drieteenstrandlopers ook steeds eerder zijn gaan broeden. Dit laatste is echter niet het geval. Tijdens deze lezing bekijken we wat de gevolgen zijn van deze mogelijke ‘mismatch’ met hun prooi. We koppelen de groei van drieteenstrandloper kuikens aan de beschikbaarheid van insecten in hun directe omgeving. Daarnaast volgen we drieteenstrandloper families met radiozenders en bekijken we hun beweging over de Arctische toendra. Zijn deze families wellicht in staat om een ‘mismatch’ te vermijden door naar plekken te bewegen waar de insectenpiek relatief laat is?
23. Ruben Evens: Het foerageergedrag van Nachtzwaluwen Nachtzwaluwen zijn een typische heidesoort, althans, dat werd altijd verondersteld. Het zijn visuele predatoren en eten hoofdzakelijk vliegende insecten, maar vinden zij echt voldoende voedsel in die schrale heidegebieden? Heb je al eens gemerkt dat het ''s nacht bijzonder stil kan zijn op de heide? De afgelopen tien jaar ontdekten we dat nachtzwaluwen 's nachts op zoek gaan naar foerageergebieden waar ze hoge concentraties nachtvlinders vinden. Ze selecteren specifieke families, en worden in die zoektocht mogelijk geholpen door de maan en de mens.
23. Ruben Evens: Het foerageergedrag van Nachtzwaluwen Nachtzwaluwen zijn een typische heidesoort, althans, dat werd altijd verondersteld. Het zijn visuele predatoren en eten hoofdzakelijk vliegende insecten, maar vinden zij echt voldoende voedsel in die schrale heidegebieden? Heb je al eens gemerkt dat het ''s nacht bijzonder stil kan zijn op de heide? De afgelopen tien jaar ontdekten we dat nachtzwaluwen 's nachts op zoek gaan naar foerageergebieden waar ze hoge concentraties nachtvlinders vinden. Ze selecteren specifieke families, en worden in die zoektocht mogelijk geholpen door de maan en de mens.
24. Herman van Oosten: Het intieme leven van Drentse Paapjes Paapjes verdwijnen uit Nederland, grotendeels door hun voorliefde voor extensief gebruikt wei- en hooiland. Raadselachtiger is het afnemen in natuurgebieden: aan welke paapjeswensen wordt te weinig invulling gegeven? Omdat populatieontwikkelingen bij zangvogels worden gestuurd door het aantal uitgevlogen jongen en de mate van nestpredatie, verdiepen we ons sinds kort in het intieme leven van paapjes in Drenthe. Zo willen we weten welke prooien aan hun jongen worden gevoerd in natte hei, veen en beekdalen, hoe vaak de jongen gevoerd worden en wat de overleving is van jongen in het nest en de onwaarschijnlijk mooie azuren eieren. Basale kennis die ook voor deze bruinogige weidetapuit nauwelijks voorhanden is, maar wel voor de nauwverwante roodborsttapuit: vormt een vergelijkende studie een sleutel tot inzicht?
25. Marco Hillenaar: Broedvogels in de Weerribben De Weerribben is een uitgestrekt moerasgebied waar regelmatig zeldzaamheden zoals klein waterhoen opduiken. Jaarlijks worden er delen van de Weerribben geïnventariseerd op broedvogels. Dit gebied is bij uitstek geschikt voor moerasvogels, zoals de purperreiger en baardmannetjes. Daarnaast kunnen er ook leuke bosvogels, zoals kleine bonte specht en wielewaal worden aangetroffen. Op de Sovon-dag zal Marco Hillenaar zijn ervaringen als teller in dit mooie gebied met jullie delen. Tijdens zijn lezing zal hij vertellen welke broedvogels er voorkomen in het gebied, maar hij zal ook aandacht besteden aan hoe je eigenlijk broedvogelmonitoring kan doen in zo'n nat en slecht bereikbaar gebied.
26. Ruben Evens: Het foerageergedrag van Nachtzwaluwen
27. Ruben Evens: Het foerageergedrag van Nachtzwaluwen </

Playlist SOVON https://www.youtube.com/playlist?list=PLX3iRAvuDl199JNPFpwNeYg6i3eTqg74Qwebinar Waterkwaliteit: Ecologische ontwikkeling van het IJsselmeergebied
In het Kennis- en Innovatieprogramma Marker Wadden (KIMA) onderzoeken Rijkswaterstaat, Deltares, EcoShape en Natuurmonumenten hoe het ecosysteem van Marker Wadden zich ontwikkelt.
https://attendee.gotowebinar.com/register/6013883719593669390.
Met veel plezier kijken we terug op een geslaagde Waterkwaliteit Webinar Week van 15-19 november jl.
Via de link vind je alle presentaties en opnames. Ook als je verhinderd was leuk om te lezen!
Terugblik: zie https://www.waternetwerk.nl/wat-we-doen/terugblik-verslagen/427-wok-tools-landbouwmaatregelen


Klimaat Special NOS op 3

Klimaat Special NOS op 3

Gerard Oostermijer Biodiversiteit
https://podcastluisteren.nl/pod/Radio-Swammerdamhttps://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=28507
https://assets.naturetoday.com/docs/b946d819-c5e0-4a96-9923-79f6c8955c1d.pdf persoonlijke verslagen van natuurkenners. Verhalen van mensen die de delta van honderd jaar geleden nog kennen, en verhalen van mensen die vandaag de dag regelmatig tot hun enkels door de slootjes waden.

Aanstaande vrijdag 5 november is het Stormvloeden en Verdronken Dorpen Symposium. U heeft aangegeven via de livestream het symposium te gaan volgen. De livestream verloopt via Microsoft Teams en door op onderstaande tekst “Click here to join the meeting” te klikken wordt u doorverwezen naar óf een website óf naar Microsoft Teams als u die app reeds geïnstalleerd heeft. Op de website kunt u vervolgens kiezen voor het downloaden van de app voor uw computer of voor het gebruik van Microsoft Teams via de Internet-browser die u gebruikt.

Aanstaande vrijdag 5 november is het Stormvloeden en Verdronken Dorpen Symposium. U heeft aangegeven via de livestream het symposium te gaan volgen. De livestream verloopt via Microsoft Teams en door op onderstaande tekst “Click here to join the meeting” te klikken wordt u doorverwezen naar óf een website óf naar Microsoft Teams als u die app reeds geïnstalleerd heeft. Op de website kunt u vervolgens kiezen voor het downloaden van de app voor uw computer of voor het gebruik van Microsoft Teams via de Internet-browser die u gebruikt.webinar Waterkwaliteit: Ecologische ontwikkeling van het IJsselmeergebied
RIZA RWZ
9 december 2021: Symposium ‘Biodiversiteit en Leefgebieden’
Carla waternetwerk
symposium waddenkust
webinar waddenkust
Werbinar MarkerWadden
Youtube Amsterdam Schience Park Lezingen
WWF Verhalen van Oude NatuurVorsers
https://assets.naturetoday.com/docs/b946d819-c5e0-4a96-9923-79f6c8955c1d.pdf
vrijdag 5 november is het Stormvloeden en Verdronken Dorpen Symposium.
ScienceWEken

Klimaat Special NOS op 3

Gerard Oostermijer Biodiversiteit
https://podcastluisteren.nl/pod/Radio-Swammerdam
https://www.youtube.com/playlist?list=PLX3iRAvuDl199JNPFpwNeYg6i3eTqg74Qhttps://www.youtube.com/channel/UC_O0Q7SaFOtV-mhKxyt-mbQ

https://www.youtube.com/playlist?list=PLtBl3dSNhbhh-ILEWmhfl8xyjOGcCxRQF
Steven Pemberton gave the lecture "The Internet of Things and the Coming Robot Rebellion" on the Amsterdam Science Park Open Day on 2 October 2021 on behalf of CWI, the Dutch national institute for mathematics and computer science.

Technological changes in society seem to be accelerating: in fact you can go back tens of thousands of years and discover an alarming pattern: they are accelerating at an exponential rate. If they were once happening every 100 years, then after 100 years, they were happening every 50 years, and then every 25 years. If you follow this line, you see that it converges on a time, apparently not too far in the future, where paradigm shifts are happening daily.

Can this really be? One suggestion is that that is the point where computers become smarter than us, and it is the computers doing the design, not us. By then, the whole world will be interconnected by the internet of things; will we be ready for a world where we are no longer the smartest? Will computers remain at our service?

https://homepages.cwi.nl/~steven/
Steven Pemberton (CWI): The Internet of Things and the Coming Robot Rebellionhttps://www.youtube.com/watch?v=ABLVC17fGU0&t=516s
RAVON Basiscursus Zoetwatervissen

RAVON Basiscursus ZoetwatervissenPublicado em 04 de dezembro de 2021, 10:05 AM por ahospers ahospers | 0 comentários | Deixar um comentário

Giraffes as tree-shunners

Giraffes are understandably associated with trees. These, the tallest of animals, forage on the foliage of trees. And their colouration camouflages them among trees.

However, a more meaningful perspective, based on an ecological understanding, is that giraffes generally avoid trees.

Everything is, of course, relative. But for the naturalist what is more revealing of the basic nature of giraffes is a disassociation with trees rather than an association with trees.

Giraffes have a patchy distribution, and are naturally absent from most of the woodlands and savannas in Africa (compare https://www.researchgate.net/figure/Distribution-range-of-giraffe-subspecies-A-Within-historic-times-after-Dagg-1962-B_fig1_343724052 with https://tropicalsavannaafrica.weebly.com/location.html). This is in line with the absence of any giraffe-like animal, extant or extinct, in savannas on other continents.

Giraffes generally depend on a certain minimum concentration of nutrients in their food and in the earths they eat directly as supplements. This is partly because, as ruminants, they have exceptionally rapid metabolism and growth for their body size. A specialisation for cud-chewing means great demands on quality of food but only modest demands on quantity of food.

Natural fertility of soils generally favours herbaceous plants over trees, partly because nutrient-richness tends to occur in dry climates where there is no leaching by rain (see https://www.cambridge.org/core/books/abs/an-african-savanna/rich-savanna-poor-savanna/250CE7D38625726AB335E2D5675AC01F and See https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-68786-0_10 and https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2028.1984.tb00700.x and https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1365-2028.1984.tb00700.x and https://www.researchgate.net/publication/229892875_Rainfall_soil_nutrient_status_and_biomass_of_large_African_savanna_mammals and https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351989421003206 and https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.1015.3682&rep=rep1&type=pdf and https://www.jstor.org/stable/3683266).

The habitat of giraffes is typically semi-arid, and the three-way correlation among drought, nutrient-richness, and herbaceous predominance means that giraffes tend to be associated with relatively open vegetation where the trees are both sparsely distributed and so short that they resemble tall shrubs in height.

It is consistent with this framework that adult female giraffes - which experience particular demands while lactating - typically forage with the neck horizontal, rather than upright. They tend to depend for food not on the crowns of trees as much as on relatively nutritious large shrubs and like-size saplings of trees, suppressed and maintained at convenient height by repeated pruning (https://www.tripadvisor.com/LocationPhotoDirectLink-g673057-d1906680-i53400053-Kalahari_Red_Dunes_Lodge-Mariental_Hardap_Region.html and https://www.dreamstime.com/stock-photo-giraffes-feeding-tree-giraffa-camelopardalis-thorn-kalahari-desert-south-africa-image94555452).

Many of the tree species associated with spinescence actually produce spines only below a certain height above ground. This means that pruned saplings have spine-defended shoots, but the crowns of the fully-grown trees are virtually free of spines.

All of this produces a kind of paradox: an animal categorically dependent on trees is quantitatively avoidant of trees - and in a sense even antagonistic to the full expression of tree form those species of tree that it does utilise. Viewed at an Africa-wide and intercontinental scale, the abundance of trees per se is irrelevant to tall ruminants and a no predictor of their occurrence.

Beyond the dense forests that nobody expects to be inhabited by giraffes, most of the trees in Africa occur in 'moist-dystrophic' woodlands and savannas, which likewise fail to qualify as habitat for giraffes.

The most extensive savannas in Africa are miombo woodlands in the southern hemisphere (https://en.wikipedia.org/wiki/Miombo) and their equivalents in the northern hemisphere (e.g. https://en.wikipedia.org/wiki/West_Sudanian_savanna and https://en.wikipedia.org/wiki/East_Sudanian_savanna and https://en.wikipedia.org/wiki/Guinean_forest%E2%80%93savanna_mosaic and https://en.wikipedia.org/wiki/Northern_Congolian_forest%E2%80%93savanna_mosaic). Please see https://www.inaturalist.org/journal/milewski/59559-caesalps-on-southern-continents-part-3#.

All of these occur on relatively nutrient-poor (e.g. granitic or sandy) substrates under rainfall sufficient for leaching to occur. This makes most of the trees too tall to reach and/or nutritionally insufficient for giraffes.

In contrast to their absence from the more luxuriant savannas, giraffes are fully at home on the dry side of the spectrum of savannas - and indeed right up to the edges of deserts.

Giraffa giraffa angolensis extends to the tropical margin of the Namib desert, in vistas that are not only treeless but largely bare of even shrubs (https://www.offset.com/photos/giraffe-in-in-habitat-damaraland-namibia-1047806 and https://www.alamy.com/stock-photo-giraffe-family-group-in-the-namib-desert-on-the-skeleton-coast-31832519.html and https://www.mindenpictures.com/stock-photo/reticulated-giraffe-(giraffa-camelopardalis)-desert-dwelling-giraffe-in/search/detail-0_90726373.html and https://www.inaturalist.org/observations/72438564 and https://www.offset.com/photos/a-giraffe-walks-in-an-arid-landscape-with-rocky-hills-940670 and https://www.offset.com/photos/steenbok-at-etosha-national-park-namibia-africa-838947 and https://www.offset.com/photos/desert-giraffe-giraffa-camelopardalis-capensis-with-her-young-namibia-68129 and https://www.offset.com/photos/a-giraffe-on-a-rocky-slope-at-sunset-940691 and https://www.nationalgeographic.org/media/desert-created-water/student/ and https://giraffeconservation.org/programmes/nw-namibia/ and https://wildark.org/journals/one-familys-journey-save-giraffe/).

Giraffa giraffa giraffa is at home in the southwestern Kalahari (https://en.wikipedia.org/wiki/Kgalagadi_Transfrontier_Park), where the mean annual rainfall of only 15 centimetres is in line with the driest parts of the Australian continent (https://www.gettyimages.com.au/detail/video/herd-of-giraffes-running-in-the-kalahari-desert-stock-footage/1126573044?adppopup=true and https://www.dreamstime.com/stock-image-giraffe-sand-dune-kalahari-desert-image9092951 and https://www.inaturalist.org/observations/69322385).

Giraffa reticulata is restricted to semi-deserts in northeastern Africa, where trees occur patchily (https://www.alamy.com/stock-photo-reticulated-giraffe-giraffa-camelopardalis-reticulata-adult-walking-90935956.html and https://focusedcollection.com/472519906/stock-photo-two-male-female-reticulated-giraffe.html).

Giraffa camelopardalis is thought to have occurred widely across the Sahara when this area was semi-arid, until about 5,000 years ago (https://www.sciencephoto.com/media/173183/view/giraffe-petroglyph and https://www.flickr.com/photos/libyan_soup/442282617 and https://www.agefotostock.com/age/en/Stock-Images/giraffe-engraving-algeria-sahara.html and https://www.dreamstime.com/stock-photography-ancient-rock-art-niger-depicting-giraffe-image20602042 and https://www.bradshawfoundation.com/giraffe/ and https://en.wikipedia.org/wiki/Dabous_Giraffes).

Even the equatorial Giraffa tippelskirchi tippelskirchi is often photographed in grassland (https://www.picfair.com/pics/06014572-giraffe-giraffa-camelopardalis-in-the-desert-rift-valley-province and https://fineartamerica.com/featured/giraffe-standing-in-the-grasslands-of-paul-banton.html?product=poster and https://dissolve.com/stock-photo/Giraffe-standing-grassy-field-against-sky-Maasai-Mara-royalty-free-image/101-D1301-86-010).

This includes the treeless Serengeti plain itself (https://es.123rf.com/photo_15758167_single-giraffe-walking-on-huge-savannah-plains-of-the-serengeti-national-park.html and https://www.earthmaho.com/2017/02/safari-serengeti-national-park-tanzania.html and https://fineartamerica.com/featured/wild-giraffe-in-the-unending-plains-of-volanthevist.html and https://www.shutterstock.com/nb/image-photo/zebras-giraffe-all-together-serengeti-national-762734845 and https://www.safaribookings.com/serengeti/wildlife-photos#photo2).

Publicado em 04 de dezembro de 2021, 09:00 AM por milewski milewski | 5 comentários | Deixar um comentário

SOVONdag 2021 b

1. Rene Oosterhuis: Het broedsucces van de Huismus De Huismus is misschien wel het bekendste vogeltje van Nederland. Niet alleen mensen met speciale interesse voor vogels kennen de soort, ook bij het algemene publiek is hij een bekende verschijning. Huismussen zijn cultuur volgers pur sang en ze hebben zich de afgelopen honderden jaren steeds aangepast aan onze veranderende leefomgeving. Echter, de laatste 30 jaar zijn de aantallen in rap tempo afgenomen. Om meer inzicht te krijgen in de oorzaak van de afname is gekeken naar het broedsucces. Dit is gebeurd op twee verschillende locaties: een biologische fruitboomkweker in een kleinschalig landelijk gebied en in een doorsnee woonwijk. Hoe groot is het verschil in broedsucces, waar wordt het door veroorzaakt en hoe kunnen we deze informatie gebruiken om de soort te helpen? Deze vragen beantwoord René Oosterhuis aan de hand van gegevens uit het onderzoek aan gekleurringde Huismussen waar hij sinds 2007 mee bezig is.
2. Boena van Noorden: De trekroute van de Spotvogel ontrafeld

De Spotvogel is een van onze laatste voorjaarsbodes, pas in de loop van de maand mei keren ze terug op de broedplekken in ons land. Deze late aankomst is een indicatie voor een lange trekroute. Hoe deze route precies verloopt, was tot september 2021 nog grotendeels in nevelen gehuld. Sinds 2002 wordt er in de Peelregio broedbiologisch onderzoek gedaan aan deze soort, waarbij herhaaldelijk de gedachte opkwam om de vogels met een geolocater uit te rusten. In 2020 werd de knoop doorgehakt en werden 20 vogels met een locater uitgerust.
Op 24 mei 2021 knalden de virtuele champagne kurken door de Peel, toen in één keer, twee vogels met een locater werden teruggevangen. Voor zover we konden nagaan is hiermee een wereldprimeur bereikt. Op de Landelijke Dag zal Boena van Noorden onthullen hoe deze soort zijn trek door het immense Afrika volbrengt.

4. Raymond Klaassen: Blauwe kiekendieven tussen hoop en vrees

De Blauwe Kiekendief is hard op weg om als broedvogel in Nederland uit te sterven. Op de Waddeneilanden vinden we nog maar een handvol broedparen, en de kleine populatie die zich recentelijk in de Oost-Groningse akkergebieden vestigde laat nog geen echte groei zien. Wat is er precies met de Blauwe Kiekendief in Nederland aan de hand? Bestaat er nog hoop voor het behoud van deze prachtige roofvogel?
In deze presentatie delen we de laatste inzichten over Blauwe Kiekendieven, zoals opgedaan tijdens het Waddenfondsproject Wadvogels van Allure. Hoe zit het met de sterfte van jonge vogels in hun eerste levensjaar? Vormen Vogelakkers een reddingsboei voor Blauwe Kiekendieven? En waarom groeit die hoopvolle Oost-Groningse akkerkiekenpopulatie eigenlijk niet?

5. Jip Louwe Kooijmans: Nederlandse vogels in hun domein

Vogels zijn volgend aan het landschap. De meeste soorten hebben een duidelijke binding met een bepaald landschapstype. De wijze waarop mensen het landschap veranderen en naar hun hand zetten, leidt tot veranderingen in de vogelwereld – of het nu gaat om ingrepen op zeer grote schaal, zoals de Deltawerken of de ruilverkavelingen, of om kleinschalige maatregelen, zoals het rooien van een houtwal rond een akker of het betegelen van een tuin.
Het boek Nederlandse Vogels in hun domein beschrijft hoe de mensen het Nederlandse landschap ingrijpend veranderen en naar hun hand zetten en hoe dat heeft geleid tot veranderingen in de vogelwereld. De keuzen die daarbij worden gemaakt, hoeven echter niet negatief uit te pakken voor de natuurwaarden; veranderingen bieden juist veel aanknopingspunten om de condities van het landschap te herstellen tot ten minste het niveau van Basiskwaliteit. Deze herstelopgave zal zich moeten richten op de schaal en de natuurlijke randvoorwaarden van het landschap.

6. Kees de Pater: Aanvalsplan Grutto Vorig jaar rond deze tijd bood voormalig VROM-minister Pieter Winsemius het Aanvalsplan Grutto aan minister Schouten aan. Sinds die tijd zoemt het Aanvalsplan Grutto rond in de media, in een petitie met ruim 80.00 ondertekenaars, in Kamermoties en beleidsvoornemens. De eerste miljoenen zijn zelfs al uitgetrokken, nog niet het volle bedrag maar een flinke stap. Maar wat is het nu eigenlijk dat aanvalsplan en wat hebben de weidevogels er aan? Is het een doorbraak of een illusie. Op wat het is, en hoe ver het er mee staat geeft de lezing een beeld. Of het een doorbraak wordt of weer een illusie blijkt zal hier geen antwoord komen. Maar dat het weer een hoofdstuk wordt in de strijd voor onze nationale vogels is zeker.
7. Joep de Leeuw en Gijs Kurstjens: De terugkeer van de Kroeskoppelikaan Afgelopen jaar is een verkenning uitgevoerd naar de kansen voor de kroeskoppelikaan in Nederland en Vlaanderen. De vogel kwam tot in de vijftiende eeuw voor in de lage landen en leefde nabij de riviermondingen en in het laagveengebied langs de kust. Maar net als veel andere grote, iconische soorten als bever, kraanvogel en zeearend verdween de kroeskoppelikaan door jacht en vernietiging van het leefgebied. Uit het onderzoek blijkt dat er naar alle waarschijnlijkheid inmiddels weer voldoende geschikt leefgebied is voor een zelfstandige populatie in Nederland en Vlaanderen. Flevoland met haar randmeren?en de?IJsselmonding, het Friese en?Overijsselse merengebied en het benedenrivierengebied (Biesbosch, Haringvliet en Krammer-Volkerak) lijken de?meest geschikte?gebieden?voor deze soort. Hoe verhoudt de eventuele terugkeer zich tot de moderne samenleving waaronder de energietransitie, visserij en recreatie?
8. Camilla Dreef: Lepelaaronderzoek in Nederland

Lepelaars waren een zeldzame verschijning in Nederland, maar sinds de jaren '90 nemen ze weer toe. Nu broeden er meer dan 3.000 paar in Nederland en zijn er naast de grote kolonies op de Wadden en in het deltagebied steeds meer kolonies op het vasteland, zelfs in bomen van parken en in een woonwijk.
Tijdens deze lezing passeert de populatieontwikkeling tot zover, bevindingen uit het kleurringonderzoek, maar ook de meeste recente zenderstudies naar lepelaars. Wat vertellen deze gegevens ons? Gaat het goed met de lepelaars of is er ook nog reden tot zorg?
Een lezing van Camilla Dreef (Lowland Ecology Network), met bijdragen van Tamar Lok (Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee), Petra de Goeij (Rijks Universiteit Groningen) en Werkgroep Lepelaar.

9. Marjanne Klok en Chris van Turnhout: het Jaar van de Merel Hoe kan het dat een algemene vogel als de Merel al een aantal jaren in aantal achteruit gaat? Wat is er aan de hand met onze leefomgeving als zelfs algemene ’generalisten’ als de Merel het moeilijk krijgen? In het Jaar van de Merel gaan we op zoek naar antwoorden op deze vraag. In deze lezing hoor je meer over waar de knelpunten mogelijk liggen voor de Merel. En hoe je mee kunt helpen aan onderzoek naar de Merel.
10. Opening Landelijke Dag 2021 Edwin Kok De Landelijke Dag 2021 wordt geopend door bestuursvoorzitter Edwin Kok. Hij loopt langs de hoogtepunten van het afgelopen jaar; zowel voor de vogels als voor de vogelaars.
11. Boekenprogramma: Verschenen of verdwenen en Avifauna Zeelandica In het boekenprogramma besteden we aandacht aan recent verschenen vogelboeken. Wetenschapsjournalist Rob Buiter interviewt de auteurs van de Avifauna Zeelandica en Verschenen of verdwenen
12. Boekenprogramma: Vogelaars nooit uitgevogeld en De Knobbelzwaan In het boekenprogramma besteden we aandacht aan recent verschenen vogelboeken. Wetenschapsjournalist Rob Buiter interviewt de auteurs van de Vogelaars nooit uitgevogeld en De Knobbelzwaan.
13. Jacques van der Ploeg: Boomvalken in Noordoost Nederland

Twintig jaar lang inventariseer ik roofvogels in de Noordoostpolder en erbuiten. Onder de roofvogels heeft de boomvalk mijn hart gestolen. Een indrukwekkende roofvogel met een evenzo indrukwekkend verhaal. Zijn ze nog wel in Nederland aanwezig? Waar zitten ze en waarom zitten ze daar? Zijn er kapers op de kust? Jongen worden geringd en gekleurringd, waarom?
De natuur is prachtig en begint zo gauw je je huis verlaat! Je moet het alleen wel willen zien. Ga je naar buiten, neem een krukje mee en ga eens ergens rustig 10 minuten zitten. Wacht af wat er gaat gebeuren. Heb je al zin om mee te gaan boomvalken? Nou er is plaats genoeg dus stap maar in. En natuurlijk kun je altijd zelf erop uit om boomvalken te kijken. Ga mee in mijn verhaal, het wel en wee van de Boomvalk!

14. Dirk van Straalen: De Zeearend in Nederland Van het eerste broedpaar in 2006, naar 17 broedparen in 2021. De zeearend is niet meer weg te denken uit onze Nederlandse natuur. Ze vervullen een belangrijke rol als toppredator in onze wetlands. Gelukkig is de groei van de zeearendenpopulatie er nog niet uit en werden recent maar liefst bijna 20 zeearenden bij elkaar gezien in de Oostvaardersplassen. De Werkgroep Zeearend Nederland volgt de Nederlandse populatie sinds een paar jaar op de voet. Tijdens de lezing vertellen we u onder andere over de populatiegroei en laten we al wat resultaten van het zenderonderzoek zien. De indrukwekkende zeearend blijft ons verbazen en verwonderen.
15. Pascal Stroeken en Ronald van Harxen: Reproductie bij de Steenuil

De Steenuil behoort in Nederland tot de best onderzochte vogelsoorten en is een kensoort van kleinschalig cultuurlandschap. Honderden vrijwilligers volgen jaarlijks de broedprestaties, vooral in nestkasten. Daarnaast worden volop nestjongen en volwassen uilen geringd, en - minstens zo belangrijk! – terug gevangen. Met al deze inspanningen verzamelen we waardevolle informatie over het functioneren van de populatie van deze Rode Lijstsoort. In 2004 is de reproductie onder de loep genomen en in 2010 de overleving. Dat is inmiddels een behoorlijke tijd geleden en in de jaren daarna zijn veel nieuwe gegevens verzameld. Hoog tijd dus voor een update. Dat doen we aan de hand van de landelijke gegevens, maar daarnaast zoomen we in op een intensief onderzochte steenuilenpopulatie in de Zuidoost-Achterhoek In onze presentatie koppelen we de reproductie- en overlevingscijfers uit deze regio onder meer aan de tellingen van de muizen in de prooivoorraad en de conditie van de nestjongen. Het levert nieuwe inzichten op die ook hun waarde voor bescherming hebben.
Data-analyse Caspar Hallmann, Eelke Jongejans, Chris van Turnhout.

16. Ondrej Belfin: Wat weten we over Gruttotaal

Wist je dat kolonies van broedende Grutto’s een wachter hebben, een mannetje dat de rest alarmeert als er gevaar dreigt? Meer dan 60 jaar geleden beschreef Dane Hans Lind de verschillende geluiden van Grutto’s. Sindsdien heeft de techniek grote stappen gemaakt. We kunnen nu beelden en geluiden vastleggen die we niet eerder waarnamen. Dat werpt de vraag op: wat kunnen we nog meer leren over de taal van de Grutto? Ondrej Belfín, een Tjechische masterstudent, deed dit voorjaar onderzoek naar de geluiden van Grutto’s, onder leiding van prof. Theunis Piersma. Vier maanden lang nam hij non-stop geluiden op in het land van Murk Nijdam, de bekende Friese weidevogelboer met hoge dichtheden van Grutto’s op zijn land. Ondrej ontdekte dat Grutto’s een heel specifieke geluiden maken om verschillende roofdieren aan te kondigen. Zo roepen ze anders bij een hoog overvliegende Buizerd dan bij een jagende Bruine Kiekendief. Naast luide geluiden, zoals het bekende “gru-to gru-to”, laten ze ook een heel repertoire aan roepjes horen die voor hun partner of kuikens dichtbij bedoeld zijn.
Tijdens zijn lezing zal Ondrej ons meenemen in de geluiden op en rond een gruttonest, vanaf het leggen van het eerste ei tot aan het uitkomen van het laatste ei. Deze nieuwe geluidskennis kan bijvoorbeeld vogelaars die weidevogels inventariseren beter leren begrijpen wat ze nu precies zien gebeuren.

17. Leo Ballering: Zelf nestkastonderzoek doen

De nestkasten in je eigen tuin lenen zich uitstekend voor kleinschalig onderzoek en als je dat maar lang genoeg volhoudt dan is er elk jaar wel iets bijzonders te zien! Door gedetailleerd naar de legsels te kijken ga je bovendien bijzondere gedragspatronen zien. In dit koude, natte voorjaar moesten, bijvoorbeeld, veel soorten hun broedstrategie aanpassen met eilegstops en broedstops. Desondanks gingen er veel jongen en hele legsels verloren.
Leo Ballering laat op de landelijke dag zien hoe je betrouwbaar en zonder verstoring je nestkasten kunt monitoren, hoe je met Avinest, in het veld, je gegevens in kunt voeren en/of met het Sovon nestkaartsysteem jouw gegevens beschikbaar maakt voor publicaties en vervolgonderzoek. Doe je dat, dan krijg je van NESTKAST, als beloning voor je inspanningen vóór het volgend broedseizoen, een samenvatting van jouw gegevens en die van ~15.000 legsels (meer dan 100.000 eieren) uit nestkasten thuisgestuurd.

18. Bruno Ens: Voedsel en vogels in de Waddenzee

Vaak wordt aangenomen dat de draagkracht van de Waddenzee voor vogels bepaald wordt door het voedselaanbod. Gedetailleerd onderzoek door Leo Zwarts en anderen liet zien dat het aantal Scholeksters op het wad bij Moddergat werd bepaald door de oogstbare biomassa bodemdieren (gemeten in grammen vlees). In vergelijkbaar zeer gedetailleerd onderzoek door Caspar Kraan en anderen werd gevonden dat het aantal Kanoeten op het wad in de westelijke Waddenzee werd bepaald door de oppervlakte wad (gemeten in hectares) waar de Kanoeten voldoende snel voedsel konden vinden. Oogstbare biomassa en oppervlakte geschikt wad noemen we proxies voor draagkracht, omdat draagkracht betrekking heeft op het aantal vogels dat in een gebied kan leven en niet op grammen vlees of hectares wad. Als we de droogvalduur van het wad in rekening willen brengen verdubbelt het aantal mogelijke proxies van 2 naar 4 en er kunnen er nog veel meer proxies worden bedacht.
Voor 13 verschillende soorten wadvogels onderzochten we welke proxy voor draagkracht het beste de jaarlijkse verspreiding van de betreffende wadvogelsoort in de Waddenzee kon verklaren. Het succes van die onderneming was beperkt. Waarschijnlijk moeten we niet alleen het voedsellandschap in rekening brengen, maar ook het verstoringslandschap, de sediment samenstelling van het wad (sommige soorten prefereren slik, andere soorten juist zand) en de mogelijkheid om bij hoogwater ook nog naar voedsel te zoeken.

19. Nick Hofland: Generalisten en specialisten op het boerenland Insectenetende boerenlandvogels hebben het zwaar in Nederland. De insectenstand is de laatste jaren sterk achteruit gegaan. Zodoende wordt het voor de boerenlandvogels steeds moeilijker om hun kostje bij elkaar te sprokkelen en hun jongen te voeden. Althans, dat is het idee. Maar klopt dit idee wel? In mijn onderzoek heb ik het dieet van de jongen van twee insectenetende boerenlandvogels, de boerenzwaluw (een specialist) en de spreeuw (een generalist), vergeleken. Wat eten deze vogels? Wat zijn de verschillen in hun dieet? Hoe flexibel is hun dieet? En welke invloed heeft het landschap (hun foerageergebied) op hun dieet? Door antwoord te geven op deze vragen schets ik een beeld van de voedselsituatie voor boerenlandvogels. We vergelijken hoe verschillende boerenlandvogels omgaan met een verminderd voedselaanbod en identificeren mogelijke knelpunten in de voedselvoorziening.
20. Christiaan Both: Insectivore vogels nemen niet meer af? Dit verhaal gaat over een paradox: terwijl insecten in West-Europa de afgelopen decennia met wel 75% zouden zijn afgenomen, is er bij veel insectivore vogelsoorten nauwelijks afname te zien over dezelfde periode. Soorten als zwartkop, nachtzwaluw en roodborsttapuit zijn de afgelopen 30 jaar minstens verdubbeld, en zelfs boerenzwaluw en bonte vliegenvanger hebben na klappen in de jaren ‘90 de afgelopen jaren weer hun oude aantallen bereikt. Waarom zien we die achteruitgang van insecten dan niet terug in broedvogeltrends? Een mogelijke verklaring is dat veel van deze vogelsoorten (nog) niet door hun voedsel in Nederland beperkt worden, maar bijvoorbeeld door omstandigheden tijdens de winter. Een andere verklaring is dat het voedsel dat voor deze soorten belangrijk is veel minder (of niet) is afgenomen. Er is duidelijk werk aan de winkel om beter te begrijpen welk voedsel belangrijk is voor soorten, en of dit werkelijk afneemt.
21. Arnold van den Burg: Voedselstress op de zandgronden
14. Dirk van Straalen: De Zeearend in Nederland
14. Dirk van Straalen: De Zeearend in Nederland </
Publicado em 04 de dezembro de 2021, 08:01 AM por optilete optilete | 0 comentários | Deixar um comentário

SOVONdag 2021 b

1. Rene Oosterhuis: Het broedsucces van de Huismus De Huismus is misschien wel het bekendste vogeltje van Nederland. Niet alleen mensen met speciale interesse voor vogels kennen de soort, ook bij het algemene publiek is hij een bekende verschijning. Huismussen zijn cultuur volgers pur sang en ze hebben zich de afgelopen honderden jaren steeds aangepast aan onze veranderende leefomgeving. Echter, de laatste 30 jaar zijn de aantallen in rap tempo afgenomen. Om meer inzicht te krijgen in de oorzaak van de afname is gekeken naar het broedsucces. Dit is gebeurd op twee verschillende locaties: een biologische fruitboomkweker in een kleinschalig landelijk gebied en in een doorsnee woonwijk. Hoe groot is het verschil in broedsucces, waar wordt het door veroorzaakt en hoe kunnen we deze informatie gebruiken om de soort te helpen? Deze vragen beantwoord René Oosterhuis aan de hand van gegevens uit het onderzoek aan gekleurringde Huismussen waar hij sinds 2007 mee bezig is.
2. Boena van Noorden: De trekroute van de Spotvogel ontrafeld

De Spotvogel is een van onze laatste voorjaarsbodes, pas in de loop van de maand mei keren ze terug op de broedplekken in ons land. Deze late aankomst is een indicatie voor een lange trekroute. Hoe deze route precies verloopt, was tot september 2021 nog grotendeels in nevelen gehuld. Sinds 2002 wordt er in de Peelregio broedbiologisch onderzoek gedaan aan deze soort, waarbij herhaaldelijk de gedachte opkwam om de vogels met een geolocater uit te rusten. In 2020 werd de knoop doorgehakt en werden 20 vogels met een locater uitgerust.
Op 24 mei 2021 knalden de virtuele champagne kurken door de Peel, toen in één keer, twee vogels met een locater werden teruggevangen. Voor zover we konden nagaan is hiermee een wereldprimeur bereikt. Op de Landelijke Dag zal Boena van Noorden onthullen hoe deze soort zijn trek door het immense Afrika volbrengt.

4. Raymond Klaassen: Blauwe kiekendieven tussen hoop en vrees

De Blauwe Kiekendief is hard op weg om als broedvogel in Nederland uit te sterven. Op de Waddeneilanden vinden we nog maar een handvol broedparen, en de kleine populatie die zich recentelijk in de Oost-Groningse akkergebieden vestigde laat nog geen echte groei zien. Wat is er precies met de Blauwe Kiekendief in Nederland aan de hand? Bestaat er nog hoop voor het behoud van deze prachtige roofvogel?
In deze presentatie delen we de laatste inzichten over Blauwe Kiekendieven, zoals opgedaan tijdens het Waddenfondsproject Wadvogels van Allure. Hoe zit het met de sterfte van jonge vogels in hun eerste levensjaar? Vormen Vogelakkers een reddingsboei voor Blauwe Kiekendieven? En waarom groeit die hoopvolle Oost-Groningse akkerkiekenpopulatie eigenlijk niet?

5. Jip Louwe Kooijmans: Nederlandse vogels in hun domein

Vogels zijn volgend aan het landschap. De meeste soorten hebben een duidelijke binding met een bepaald landschapstype. De wijze waarop mensen het landschap veranderen en naar hun hand zetten, leidt tot veranderingen in de vogelwereld – of het nu gaat om ingrepen op zeer grote schaal, zoals de Deltawerken of de ruilverkavelingen, of om kleinschalige maatregelen, zoals het rooien van een houtwal rond een akker of het betegelen van een tuin.
Het boek Nederlandse Vogels in hun domein beschrijft hoe de mensen het Nederlandse landschap ingrijpend veranderen en naar hun hand zetten en hoe dat heeft geleid tot veranderingen in de vogelwereld. De keuzen die daarbij worden gemaakt, hoeven echter niet negatief uit te pakken voor de natuurwaarden; veranderingen bieden juist veel aanknopingspunten om de condities van het landschap te herstellen tot ten minste het niveau van Basiskwaliteit. Deze herstelopgave zal zich moeten richten op de schaal en de natuurlijke randvoorwaarden van het landschap.

6. Kees de Pater: Aanvalsplan Grutto Vorig jaar rond deze tijd bood voormalig VROM-minister Pieter Winsemius het Aanvalsplan Grutto aan minister Schouten aan. Sinds die tijd zoemt het Aanvalsplan Grutto rond in de media, in een petitie met ruim 80.00 ondertekenaars, in Kamermoties en beleidsvoornemens. De eerste miljoenen zijn zelfs al uitgetrokken, nog niet het volle bedrag maar een flinke stap. Maar wat is het nu eigenlijk dat aanvalsplan en wat hebben de weidevogels er aan? Is het een doorbraak of een illusie. Op wat het is, en hoe ver het er mee staat geeft de lezing een beeld. Of het een doorbraak wordt of weer een illusie blijkt zal hier geen antwoord komen. Maar dat het weer een hoofdstuk wordt in de strijd voor onze nationale vogels is zeker.
7. Joep de Leeuw en Gijs Kurstjens: De terugkeer van de Kroeskoppelikaan Afgelopen jaar is een verkenning uitgevoerd naar de kansen voor de kroeskoppelikaan in Nederland en Vlaanderen. De vogel kwam tot in de vijftiende eeuw voor in de lage landen en leefde nabij de riviermondingen en in het laagveengebied langs de kust. Maar net als veel andere grote, iconische soorten als bever, kraanvogel en zeearend verdween de kroeskoppelikaan door jacht en vernietiging van het leefgebied. Uit het onderzoek blijkt dat er naar alle waarschijnlijkheid inmiddels weer voldoende geschikt leefgebied is voor een zelfstandige populatie in Nederland en Vlaanderen. Flevoland met haar randmeren?en de?IJsselmonding, het Friese en?Overijsselse merengebied en het benedenrivierengebied (Biesbosch, Haringvliet en Krammer-Volkerak) lijken de?meest geschikte?gebieden?voor deze soort. Hoe verhoudt de eventuele terugkeer zich tot de moderne samenleving waaronder de energietransitie, visserij en recreatie?
8. Camilla Dreef: Lepelaaronderzoek in Nederland

Lepelaars waren een zeldzame verschijning in Nederland, maar sinds de jaren '90 nemen ze weer toe. Nu broeden er meer dan 3.000 paar in Nederland en zijn er naast de grote kolonies op de Wadden en in het deltagebied steeds meer kolonies op het vasteland, zelfs in bomen van parken en in een woonwijk.
Tijdens deze lezing passeert de populatieontwikkeling tot zover, bevindingen uit het kleurringonderzoek, maar ook de meeste recente zenderstudies naar lepelaars. Wat vertellen deze gegevens ons? Gaat het goed met de lepelaars of is er ook nog reden tot zorg?
Een lezing van Camilla Dreef (Lowland Ecology Network), met bijdragen van Tamar Lok (Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee), Petra de Goeij (Rijks Universiteit Groningen) en Werkgroep Lepelaar.

9. Marjanne Klok en Chris van Turnhout: het Jaar van de Merel Hoe kan het dat een algemene vogel als de Merel al een aantal jaren in aantal achteruit gaat? Wat is er aan de hand met onze leefomgeving als zelfs algemene ’generalisten’ als de Merel het moeilijk krijgen? In het Jaar van de Merel gaan we op zoek naar antwoorden op deze vraag. In deze lezing hoor je meer over waar de knelpunten mogelijk liggen voor de Merel. En hoe je mee kunt helpen aan onderzoek naar de Merel.
10. Opening Landelijke Dag 2021 Edwin Kok De Landelijke Dag 2021 wordt geopend door bestuursvoorzitter Edwin Kok. Hij loopt langs de hoogtepunten van het afgelopen jaar; zowel voor de vogels als voor de vogelaars.
11. Boekenprogramma: Verschenen of verdwenen en Avifauna Zeelandica In het boekenprogramma besteden we aandacht aan recent verschenen vogelboeken. Wetenschapsjournalist Rob Buiter interviewt de auteurs van de Avifauna Zeelandica en Verschenen of verdwenen
12. Boekenprogramma: Vogelaars nooit uitgevogeld en De Knobbelzwaan In het boekenprogramma besteden we aandacht aan recent verschenen vogelboeken. Wetenschapsjournalist Rob Buiter interviewt de auteurs van de Vogelaars nooit uitgevogeld en De Knobbelzwaan.
13. Jacques van der Ploeg: Boomvalken in Noordoost Nederland

Twintig jaar lang inventariseer ik roofvogels in de Noordoostpolder en erbuiten. Onder de roofvogels heeft de boomvalk mijn hart gestolen. Een indrukwekkende roofvogel met een evenzo indrukwekkend verhaal. Zijn ze nog wel in Nederland aanwezig? Waar zitten ze en waarom zitten ze daar? Zijn er kapers op de kust? Jongen worden geringd en gekleurringd, waarom?
De natuur is prachtig en begint zo gauw je je huis verlaat! Je moet het alleen wel willen zien. Ga je naar buiten, neem een krukje mee en ga eens ergens rustig 10 minuten zitten. Wacht af wat er gaat gebeuren. Heb je al zin om mee te gaan boomvalken? Nou er is plaats genoeg dus stap maar in. En natuurlijk kun je altijd zelf erop uit om boomvalken te kijken. Ga mee in mijn verhaal, het wel en wee van de Boomvalk!

14. Dirk van Straalen: De Zeearend in Nederland Van het eerste broedpaar in 2006, naar 17 broedparen in 2021. De zeearend is niet meer weg te denken uit onze Nederlandse natuur. Ze vervullen een belangrijke rol als toppredator in onze wetlands. Gelukkig is de groei van de zeearendenpopulatie er nog niet uit en werden recent maar liefst bijna 20 zeearenden bij elkaar gezien in de Oostvaardersplassen. De Werkgroep Zeearend Nederland volgt de Nederlandse populatie sinds een paar jaar op de voet. Tijdens de lezing vertellen we u onder andere over de populatiegroei en laten we al wat resultaten van het zenderonderzoek zien. De indrukwekkende zeearend blijft ons verbazen en verwonderen.
15. Pascal Stroeken en Ronald van Harxen: Reproductie bij de Steenuil

De Steenuil behoort in Nederland tot de best onderzochte vogelsoorten en is een kensoort van kleinschalig cultuurlandschap. Honderden vrijwilligers volgen jaarlijks de broedprestaties, vooral in nestkasten. Daarnaast worden volop nestjongen en volwassen uilen geringd, en - minstens zo belangrijk! – terug gevangen. Met al deze inspanningen verzamelen we waardevolle informatie over het functioneren van de populatie van deze Rode Lijstsoort. In 2004 is de reproductie onder de loep genomen en in 2010 de overleving. Dat is inmiddels een behoorlijke tijd geleden en in de jaren daarna zijn veel nieuwe gegevens verzameld. Hoog tijd dus voor een update. Dat doen we aan de hand van de landelijke gegevens, maar daarnaast zoomen we in op een intensief onderzochte steenuilenpopulatie in de Zuidoost-Achterhoek In onze presentatie koppelen we de reproductie- en overlevingscijfers uit deze regio onder meer aan de tellingen van de muizen in de prooivoorraad en de conditie van de nestjongen. Het levert nieuwe inzichten op die ook hun waarde voor bescherming hebben.
Data-analyse Caspar Hallmann, Eelke Jongejans, Chris van Turnhout.

16. Ondrej Belfin: Wat weten we over Gruttotaal

Wist je dat kolonies van broedende Grutto’s een wachter hebben, een mannetje dat de rest alarmeert als er gevaar dreigt? Meer dan 60 jaar geleden beschreef Dane Hans Lind de verschillende geluiden van Grutto’s. Sindsdien heeft de techniek grote stappen gemaakt. We kunnen nu beelden en geluiden vastleggen die we niet eerder waarnamen. Dat werpt de vraag op: wat kunnen we nog meer leren over de taal van de Grutto? Ondrej Belfín, een Tjechische masterstudent, deed dit voorjaar onderzoek naar de geluiden van Grutto’s, onder leiding van prof. Theunis Piersma. Vier maanden lang nam hij non-stop geluiden op in het land van Murk Nijdam, de bekende Friese weidevogelboer met hoge dichtheden van Grutto’s op zijn land. Ondrej ontdekte dat Grutto’s een heel specifieke geluiden maken om verschillende roofdieren aan te kondigen. Zo roepen ze anders bij een hoog overvliegende Buizerd dan bij een jagende Bruine Kiekendief. Naast luide geluiden, zoals het bekende “gru-to gru-to”, laten ze ook een heel repertoire aan roepjes horen die voor hun partner of kuikens dichtbij bedoeld zijn.
Tijdens zijn lezing zal Ondrej ons meenemen in de geluiden op en rond een gruttonest, vanaf het leggen van het eerste ei tot aan het uitkomen van het laatste ei. Deze nieuwe geluidskennis kan bijvoorbeeld vogelaars die weidevogels inventariseren beter leren begrijpen wat ze nu precies zien gebeuren.

17. Leo Ballering: Zelf nestkastonderzoek doen

De nestkasten in je eigen tuin lenen zich uitstekend voor kleinschalig onderzoek en als je dat maar lang genoeg volhoudt dan is er elk jaar wel iets bijzonders te zien! Door gedetailleerd naar de legsels te kijken ga je bovendien bijzondere gedragspatronen zien. In dit koude, natte voorjaar moesten, bijvoorbeeld, veel soorten hun broedstrategie aanpassen met eilegstops en broedstops. Desondanks gingen er veel jongen en hele legsels verloren.
Leo Ballering laat op de landelijke dag zien hoe je betrouwbaar en zonder verstoring je nestkasten kunt monitoren, hoe je met Avinest, in het veld, je gegevens in kunt voeren en/of met het Sovon nestkaartsysteem jouw gegevens beschikbaar maakt voor publicaties en vervolgonderzoek. Doe je dat, dan krijg je van NESTKAST, als beloning voor je inspanningen vóór het volgend broedseizoen, een samenvatting van jouw gegevens en die van ~15.000 legsels (meer dan 100.000 eieren) uit nestkasten thuisgestuurd.

18. Bruno Ens: Voedsel en vogels in de Waddenzee

Vaak wordt aangenomen dat de draagkracht van de Waddenzee voor vogels bepaald wordt door het voedselaanbod. Gedetailleerd onderzoek door Leo Zwarts en anderen liet zien dat het aantal Scholeksters op het wad bij Moddergat werd bepaald door de oogstbare biomassa bodemdieren (gemeten in grammen vlees). In vergelijkbaar zeer gedetailleerd onderzoek door Caspar Kraan en anderen werd gevonden dat het aantal Kanoeten op het wad in de westelijke Waddenzee werd bepaald door de oppervlakte wad (gemeten in hectares) waar de Kanoeten voldoende snel voedsel konden vinden. Oogstbare biomassa en oppervlakte geschikt wad noemen we proxies voor draagkracht, omdat draagkracht betrekking heeft op het aantal vogels dat in een gebied kan leven en niet op grammen vlees of hectares wad. Als we de droogvalduur van het wad in rekening willen brengen verdubbelt het aantal mogelijke proxies van 2 naar 4 en er kunnen er nog veel meer proxies worden bedacht.
Voor 13 verschillende soorten wadvogels onderzochten we welke proxy voor draagkracht het beste de jaarlijkse verspreiding van de betreffende wadvogelsoort in de Waddenzee kon verklaren. Het succes van die onderneming was beperkt. Waarschijnlijk moeten we niet alleen het voedsellandschap in rekening brengen, maar ook het verstoringslandschap, de sediment samenstelling van het wad (sommige soorten prefereren slik, andere soorten juist zand) en de mogelijkheid om bij hoogwater ook nog naar voedsel te zoeken.

19. Nick Hofland: Generalisten en specialisten op het boerenland Insectenetende boerenlandvogels hebben het zwaar in Nederland. De insectenstand is de laatste jaren sterk achteruit gegaan. Zodoende wordt het voor de boerenlandvogels steeds moeilijker om hun kostje bij elkaar te sprokkelen en hun jongen te voeden. Althans, dat is het idee. Maar klopt dit idee wel? In mijn onderzoek heb ik het dieet van de jongen van twee insectenetende boerenlandvogels, de boerenzwaluw (een specialist) en de spreeuw (een generalist), vergeleken. Wat eten deze vogels? Wat zijn de verschillen in hun dieet? Hoe flexibel is hun dieet? En welke invloed heeft het landschap (hun foerageergebied) op hun dieet? Door antwoord te geven op deze vragen schets ik een beeld van de voedselsituatie voor boerenlandvogels. We vergelijken hoe verschillende boerenlandvogels omgaan met een verminderd voedselaanbod en identificeren mogelijke knelpunten in de voedselvoorziening.
20. Christiaan Both: Insectivore vogels nemen niet meer af? Dit verhaal gaat over een paradox: terwijl insecten in West-Europa de afgelopen decennia met wel 75% zouden zijn afgenomen, is er bij veel insectivore vogelsoorten nauwelijks afname te zien over dezelfde periode. Soorten als zwartkop, nachtzwaluw en roodborsttapuit zijn de afgelopen 30 jaar minstens verdubbeld, en zelfs boerenzwaluw en bonte vliegenvanger hebben na klappen in de jaren ‘90 de afgelopen jaren weer hun oude aantallen bereikt. Waarom zien we die achteruitgang van insecten dan niet terug in broedvogeltrends? Een mogelijke verklaring is dat veel van deze vogelsoorten (nog) niet door hun voedsel in Nederland beperkt worden, maar bijvoorbeeld door omstandigheden tijdens de winter. Een andere verklaring is dat het voedsel dat voor deze soorten belangrijk is veel minder (of niet) is afgenomen. Er is duidelijk werk aan de winkel om beter te begrijpen welk voedsel belangrijk is voor soorten, en of dit werkelijk afneemt.
21. Arnold van den Burg: Voedselstress op de zandgronden
14. Dirk van Straalen: De Zeearend in Nederland
14. Dirk van Straalen: De Zeearend in Nederland </
Publicado em 04 de dezembro de 2021, 08:01 AM por optilete optilete | 0 comentários | Deixar um comentário

SOVON dag 2021 a

1. Rene Oosterhuis: Het broedsucces van de Huismus De Huismus is misschien wel het bekendste vogeltje van Nederland. Niet alleen mensen met speciale interesse voor vogels kennen de soort, ook bij het algemene publiek is hij een bekende verschijning. Huismussen zijn cultuur volgers pur sang en ze hebben zich de afgelopen honderden jaren steeds aangepast aan onze veranderende leefomgeving. Echter, de laatste 30 jaar zijn de aantallen in rap tempo afgenomen. Om meer inzicht te krijgen in de oorzaak van de afname is gekeken naar het broedsucces. Dit is gebeurd op twee verschillende locaties: een biologische fruitboomkweker in een kleinschalig landelijk gebied en in een doorsnee woonwijk. Hoe groot is het verschil in broedsucces, waar wordt het door veroorzaakt en hoe kunnen we deze informatie gebruiken om de soort te helpen? Deze vragen beantwoord René Oosterhuis aan de hand van gegevens uit het onderzoek aan gekleurringde Huismussen waar hij sinds 2007 mee bezig is.
2. Boena van Noorden: De trekroute van de Spotvogel ontrafeld

De Spotvogel is een van onze laatste voorjaarsbodes, pas in de loop van de maand mei keren ze terug op de broedplekken in ons land. Deze late aankomst is een indicatie voor een lange trekroute. Hoe deze route precies verloopt, was tot september 2021 nog grotendeels in nevelen gehuld. Sinds 2002 wordt er in de Peelregio broedbiologisch onderzoek gedaan aan deze soort, waarbij herhaaldelijk de gedachte opkwam om de vogels met een geolocater uit te rusten. In 2020 werd de knoop doorgehakt en werden 20 vogels met een locater uitgerust.
Op 24 mei 2021 knalden de virtuele champagne kurken door de Peel, toen in één keer, twee vogels met een locater werden teruggevangen. Voor zover we konden nagaan is hiermee een wereldprimeur bereikt. Op de Landelijke Dag zal Boena van Noorden onthullen hoe deze soort zijn trek door het immense Afrika volbrengt.

4. Raymond Klaassen: Blauwe kiekendieven tussen hoop en vrees

De Blauwe Kiekendief is hard op weg om als broedvogel in Nederland uit te sterven. Op de Waddeneilanden vinden we nog maar een handvol broedparen, en de kleine populatie die zich recentelijk in de Oost-Groningse akkergebieden vestigde laat nog geen echte groei zien. Wat is er precies met de Blauwe Kiekendief in Nederland aan de hand? Bestaat er nog hoop voor het behoud van deze prachtige roofvogel?
In deze presentatie delen we de laatste inzichten over Blauwe Kiekendieven, zoals opgedaan tijdens het Waddenfondsproject Wadvogels van Allure. Hoe zit het met de sterfte van jonge vogels in hun eerste levensjaar? Vormen Vogelakkers een reddingsboei voor Blauwe Kiekendieven? En waarom groeit die hoopvolle Oost-Groningse akkerkiekenpopulatie eigenlijk niet?

5. Jip Louwe Kooijmans: Nederlandse vogels in hun domein

Vogels zijn volgend aan het landschap. De meeste soorten hebben een duidelijke binding met een bepaald landschapstype. De wijze waarop mensen het landschap veranderen en naar hun hand zetten, leidt tot veranderingen in de vogelwereld – of het nu gaat om ingrepen op zeer grote schaal, zoals de Deltawerken of de ruilverkavelingen, of om kleinschalige maatregelen, zoals het rooien van een houtwal rond een akker of het betegelen van een tuin.
Het boek Nederlandse Vogels in hun domein beschrijft hoe de mensen het Nederlandse landschap ingrijpend veranderen en naar hun hand zetten en hoe dat heeft geleid tot veranderingen in de vogelwereld. De keuzen die daarbij worden gemaakt, hoeven echter niet negatief uit te pakken voor de natuurwaarden; veranderingen bieden juist veel aanknopingspunten om de condities van het landschap te herstellen tot ten minste het niveau van Basiskwaliteit. Deze herstelopgave zal zich moeten richten op de schaal en de natuurlijke randvoorwaarden van het landschap.

6. Kees de Pater: Aanvalsplan Grutto Vorig jaar rond deze tijd bood voormalig VROM-minister Pieter Winsemius het Aanvalsplan Grutto aan minister Schouten aan. Sinds die tijd zoemt het Aanvalsplan Grutto rond in de media, in een petitie met ruim 80.00 ondertekenaars, in Kamermoties en beleidsvoornemens. De eerste miljoenen zijn zelfs al uitgetrokken, nog niet het volle bedrag maar een flinke stap. Maar wat is het nu eigenlijk dat aanvalsplan en wat hebben de weidevogels er aan? Is het een doorbraak of een illusie. Op wat het is, en hoe ver het er mee staat geeft de lezing een beeld. Of het een doorbraak wordt of weer een illusie blijkt zal hier geen antwoord komen. Maar dat het weer een hoofdstuk wordt in de strijd voor onze nationale vogels is zeker.
7. Joep de Leeuw en Gijs Kurstjens: De terugkeer van de Kroeskoppelikaan Afgelopen jaar is een verkenning uitgevoerd naar de kansen voor de kroeskoppelikaan in Nederland en Vlaanderen. De vogel kwam tot in de vijftiende eeuw voor in de lage landen en leefde nabij de riviermondingen en in het laagveengebied langs de kust. Maar net als veel andere grote, iconische soorten als bever, kraanvogel en zeearend verdween de kroeskoppelikaan door jacht en vernietiging van het leefgebied. Uit het onderzoek blijkt dat er naar alle waarschijnlijkheid inmiddels weer voldoende geschikt leefgebied is voor een zelfstandige populatie in Nederland en Vlaanderen. Flevoland met haar randmeren?en de?IJsselmonding, het Friese en?Overijsselse merengebied en het benedenrivierengebied (Biesbosch, Haringvliet en Krammer-Volkerak) lijken de?meest geschikte?gebieden?voor deze soort. Hoe verhoudt de eventuele terugkeer zich tot de moderne samenleving waaronder de energietransitie, visserij en recreatie?
8. Camilla Dreef: Lepelaaronderzoek in Nederland

Lepelaars waren een zeldzame verschijning in Nederland, maar sinds de jaren '90 nemen ze weer toe. Nu broeden er meer dan 3.000 paar in Nederland en zijn er naast de grote kolonies op de Wadden en in het deltagebied steeds meer kolonies op het vasteland, zelfs in bomen van parken en in een woonwijk.
Tijdens deze lezing passeert de populatieontwikkeling tot zover, bevindingen uit het kleurringonderzoek, maar ook de meeste recente zenderstudies naar lepelaars. Wat vertellen deze gegevens ons? Gaat het goed met de lepelaars of is er ook nog reden tot zorg?
Een lezing van Camilla Dreef (Lowland Ecology Network), met bijdragen van Tamar Lok (Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee), Petra de Goeij (Rijks Universiteit Groningen) en Werkgroep Lepelaar.

9. Marjanne Klok en Chris van Turnhout: het Jaar van de Merel Hoe kan het dat een algemene vogel als de Merel al een aantal jaren in aantal achteruit gaat? Wat is er aan de hand met onze leefomgeving als zelfs algemene ’generalisten’ als de Merel het moeilijk krijgen? In het Jaar van de Merel gaan we op zoek naar antwoorden op deze vraag. In deze lezing hoor je meer over waar de knelpunten mogelijk liggen voor de Merel. En hoe je mee kunt helpen aan onderzoek naar de Merel.
10. Opening Landelijke Dag 2021 Edwin Kok De Landelijke Dag 2021 wordt geopend door bestuursvoorzitter Edwin Kok. Hij loopt langs de hoogtepunten van het afgelopen jaar; zowel voor de vogels als voor de vogelaars.
11. Boekenprogramma: Verschenen of verdwenen en Avifauna Zeelandica In het boekenprogramma besteden we aandacht aan recent verschenen vogelboeken. Wetenschapsjournalist Rob Buiter interviewt de auteurs van de Avifauna Zeelandica en Verschenen of verdwenen
12. Boekenprogramma: Vogelaars nooit uitgevogeld en De Knobbelzwaan In het boekenprogramma besteden we aandacht aan recent verschenen vogelboeken. Wetenschapsjournalist Rob Buiter interviewt de auteurs van de Vogelaars nooit uitgevogeld en De Knobbelzwaan.
13. Jacques van der Ploeg: Boomvalken in Noordoost Nederland

Twintig jaar lang inventariseer ik roofvogels in de Noordoostpolder en erbuiten. Onder de roofvogels heeft de boomvalk mijn hart gestolen. Een indrukwekkende roofvogel met een evenzo indrukwekkend verhaal. Zijn ze nog wel in Nederland aanwezig? Waar zitten ze en waarom zitten ze daar? Zijn er kapers op de kust? Jongen worden geringd en gekleurringd, waarom?
De natuur is prachtig en begint zo gauw je je huis verlaat! Je moet het alleen wel willen zien. Ga je naar buiten, neem een krukje mee en ga eens ergens rustig 10 minuten zitten. Wacht af wat er gaat gebeuren. Heb je al zin om mee te gaan boomvalken? Nou er is plaats genoeg dus stap maar in. En natuurlijk kun je altijd zelf erop uit om boomvalken te kijken. Ga mee in mijn verhaal, het wel en wee van de Boomvalk!

14. Dirk van Straalen: De Zeearend in Nederland Van het eerste broedpaar in 2006, naar 17 broedparen in 2021. De zeearend is niet meer weg te denken uit onze Nederlandse natuur. Ze vervullen een belangrijke rol als toppredator in onze wetlands. Gelukkig is de groei van de zeearendenpopulatie er nog niet uit en werden recent maar liefst bijna 20 zeearenden bij elkaar gezien in de Oostvaardersplassen. De Werkgroep Zeearend Nederland volgt de Nederlandse populatie sinds een paar jaar op de voet. Tijdens de lezing vertellen we u onder andere over de populatiegroei en laten we al wat resultaten van het zenderonderzoek zien. De indrukwekkende zeearend blijft ons verbazen en verwonderen.
9. Marjanne Klok en Chris van Turnhout: het Jaar van de Merel
14. Dirk van Straalen: De Zeearend in Nederland
14. Dirk van Straalen: De Zeearend in Nederland
14. Dirk van Straalen: De Zeearend in Nederland
14. Dirk van Straalen: De Zeearend in Nederland
14. Dirk van Straalen: De Zeearend in Nederland </
Publicado em 04 de dezembro de 2021, 07:59 AM por optilete optilete | 0 comentários | Deixar um comentário

An Expanding Range

Pellaea stictica - a rather attractive and distinctive stinkbug species - seems to have experienced a spike in occurrences throughout SoCal during the past 6 months or so. In fact, it appears the first SoCal record of the species in iNaturalist comes from as recently as 2019. P. stictica is widespread and apparently very well known throughout Latin America, particularly in South America, and may well be on its way to being more common in the southern US. (Its first record in Texas was as recent as 1984.) The life history of the species available (in English, at least) via the internet is pretty sparse: some sources describe the species as an inhabitant of rocky canyons. Individuals of the species can be quite numerous at times, and may frequent plants in the nightshade family (Solanaceae) as well privet (Ligustrum), suggesting expansion in the US could be related to the transportation of landscaping plants.

References:
New data on Pellaea stictica Dallas (Heteroptera: Pentatomidae) in South America. Mariom A. Carvajal, Catalina J. Vargas and Eduardo I. Faúndez. Revista Chilena de Entomología (2019) 45 (3): 419-424. https://www.researchgate.net/publication/335058295_New_data_on_Pellaea_stictica_Dallas_Heteroptera_Pentatomidae_in_South_America

New United States Records For Two Heteroptera: Pellaea stictica (Pentatomidae) And Rhinacloa pallidipes (Miridae).
Thomas J.Henry. Proc. Entomol. Soc. Wash. 86(3),1984,Pp.519-520 https://research.amnh.org/pbi/library/0863.pdf

Publicado em 04 de dezembro de 2021, 06:54 AM por jbryant jbryant | 0 comentários | Deixar um comentário

2022 City Nature Challenge! Heart of Texas Area

Hello again everyone! My name is Aaron Lincoln. I'm a Texas Master Naturalist from the Heart of Texas Chapter in Waco. Thank you to everyone who helped participate in our event last year! It was very successful! Here's a link in case you want to check out how we did last year:
https://www.inaturalist.org/projects/city-nature-challenge-2021-heart-of-texas

For anyone who isn't aware, the City Nature Challenge, is a wonderful time during April when cities across the world have a friendly competition to see who can make the most observations and find the most species. Apart from being a lot of fun, the challenge makes a real contribution to science and helps guide policy sometimes in bigger cities once decision makers see what kind of organisms are present in the area. You can find more info here:
http://citynaturechallenge.org/

Everything is done on iNaturalist, so you don't have to do anything different, just get out there and make observations. There's usually 4 days for observations followed by a week to upload and make identifications. I really think that our area with Hillsboro, Waco, Temple, Killeen, Belton, and outlying areas really have something to offer, especially as the area continues to grow and development replaces natural areas.

Last year's results were impressive, but I think we can do even better this year. Getting the word out to as many as possible and increasing our participants is key. Please feel free to tag anyone you can think of in this post and promote whenever possible. I'm also working with folks at NPAT to get access to several prairies in Falls County that I never knew existed before.

It's still early in the planning phases, so I will continue to make updates as they come. Observation dates will be April 29th through May 2nd with identifications being made the following week.

Publicado em 04 de dezembro de 2021, 05:55 AM por bosqueaaron bosqueaaron | 0 comentários | Deixar um comentário

3.12.2021 Batizovce - Váby 14:00 - 15:30

Dnes pozorované:
Sýkorka veľká
Sýkorka belasá
Brhlík obyčajný

Doplnené semená slnečnice
Vonkajšia teplota 0°C, polojasno

Dnes prvý krát som použil Better Beem

Publicado em 04 de dezembro de 2021, 05:07 AM por pavel_gurnik pavel_gurnik | 1 observação | 0 comentários | Deixar um comentário

Welcoming Holoparasites, Hemiparasites, and Hosts.

Each plant included in this project will be either a holoparasite, a hemiparasite, or a host. If a plant is some color other than green because it contains no chlorophyll, assume it is a holoparasite and is unable to produces its own food. Remember "holo" means "whole" or "entire." Dodder (Cuscuta) a twining vine colored yellow or orange is an example of a holoparasite.
However, a hemiparasite might well have chlorophyll of its own, but still take much of its nutrition from other plants. Remember "hemi" means "half" just like "semi." American Mistletoe (Phorodendron leucarpum) is green and it is a hemiparasite. Yet it is easy to tell that it is a parasitic plant because it is alway growing out of the branches or trunk of its tree host. Some other hemiparasites are much harder to recognize as parasites at all because they do not have as visible a relationship with their hosts as American Mistletoe does. Most hemiparasites are impossible to judge by appearance alone unlike holoparasites.
Whenever possible we will complete the relevant observation field to identify the plant host or the fact that a plant is being parasitized. After all, it would not do to mistake a parasitic plant for a host plant or vice versa.
Discover which plants are stealing nutrition from other plants not just in the forest, but even in your own backyard.

Publicado em 04 de dezembro de 2021, 01:52 AM por botanicaltreasures botanicaltreasures | 3 comentários | Deixar um comentário

Little Grass Frog

Little Grass Frog
(Pseudacris ocularis)
Isabella Melendez

Description:
Usually about 0.5 inches in size. Body has a yellow color with a tint of gray and reddish brown, marked with dark stripes over their body roughly stretching from their nose to the groan. The body has narrow dark stripes on the sides, and the chin and legs are covered with dark spots.

Where to find it at UCF
Reflecting ponds or any other areas where small lakes or ponds may be. This species of frog likes to be in moist areas in the shade. Can be found near the edges of ponds and swampy areas. Like to be underside rocks, leaves, on the ground, and in the trees.

Habitat Associations
Found throughout the majority of Florida excluding the western regions and the Florida Keys. Mainly found close to the ground in grassy and wet areas.

Reproduction
Lay eggs year round in Florida and can lay from 1-25 eggs. Breeds in fish free wetlands like wet flatwoods, marshes, bogs, wet prairies, and shallow regions.

Food Habits
Ants, beetles, mites, springtails, and other tiny invertebrates.

Management/Conservation Considerations
Little Grass Frogs rely on mossy areas and shallow free wetlands to survive, eat, and breed. Therefore staying clear of small lakes or pool areas would be most beneficial to this species.

Publicado em 04 de dezembro de 2021, 12:43 AM por isabella476 isabella476 | 0 comentários | Deixar um comentário

261-Sovon Landelijke Dag

Playlist SOVON https://www.youtube.com/playlist?list=PLX3iRAvuDl199JNPFpwNeYg6i3eTqg74Q

1. Rene Oosterhuis: Het broedsucces van de Huismus De Huismus is misschien wel het bekendste vogeltje van Nederland. Niet alleen mensen met speciale interesse voor vogels kennen de soort, ook bij het algemene publiek is hij een bekende verschijning. Huismussen zijn cultuur volgers pur sang en ze hebben zich de afgelopen honderden jaren steeds aangepast aan onze veranderende leefomgeving. Echter, de laatste 30 jaar zijn de aantallen in rap tempo afgenomen. Om meer inzicht te krijgen in de oorzaak van de afname is gekeken naar het broedsucces. Dit is gebeurd op twee verschillende locaties: een biologische fruitboomkweker in een kleinschalig landelijk gebied en in een doorsnee woonwijk. Hoe groot is het verschil in broedsucces, waar wordt het door veroorzaakt en hoe kunnen we deze informatie gebruiken om de soort te helpen? Deze vragen beantwoord René Oosterhuis aan de hand van gegevens uit het onderzoek aan gekleurringde Huismussen waar hij sinds 2007 mee bezig is.
2. Boena van Noorden: De trekroute van de Spotvogel ontrafeld

De Spotvogel is een van onze laatste voorjaarsbodes, pas in de loop van de maand mei keren ze terug op de broedplekken in ons land. Deze late aankomst is een indicatie voor een lange trekroute. Hoe deze route precies verloopt, was tot september 2021 nog grotendeels in nevelen gehuld. Sinds 2002 wordt er in de Peelregio broedbiologisch onderzoek gedaan aan deze soort, waarbij herhaaldelijk de gedachte opkwam om de vogels met een geolocater uit te rusten. In 2020 werd de knoop doorgehakt en werden 20 vogels met een locater uitgerust.
Op 24 mei 2021 knalden de virtuele champagne kurken door de Peel, toen in één keer, twee vogels met een locater werden teruggevangen. Voor zover we konden nagaan is hiermee een wereldprimeur bereikt. Op de Landelijke Dag zal Boena van Noorden onthullen hoe deze soort zijn trek door het immense Afrika volbrengt.

4. Raymond Klaassen: Blauwe kiekendieven tussen hoop en vrees

De Blauwe Kiekendief is hard op weg om als broedvogel in Nederland uit te sterven. Op de Waddeneilanden vinden we nog maar een handvol broedparen, en de kleine populatie die zich recentelijk in de Oost-Groningse akkergebieden vestigde laat nog geen echte groei zien. Wat is er precies met de Blauwe Kiekendief in Nederland aan de hand? Bestaat er nog hoop voor het behoud van deze prachtige roofvogel?
In deze presentatie delen we de laatste inzichten over Blauwe Kiekendieven, zoals opgedaan tijdens het Waddenfondsproject Wadvogels van Allure. Hoe zit het met de sterfte van jonge vogels in hun eerste levensjaar? Vormen Vogelakkers een reddingsboei voor Blauwe Kiekendieven? En waarom groeit die hoopvolle Oost-Groningse akkerkiekenpopulatie eigenlijk niet?

5. Jip Louwe Kooijmans: Nederlandse vogels in hun domein

Vogels zijn volgend aan het landschap. De meeste soorten hebben een duidelijke binding met een bepaald landschapstype. De wijze waarop mensen het landschap veranderen en naar hun hand zetten, leidt tot veranderingen in de vogelwereld – of het nu gaat om ingrepen op zeer grote schaal, zoals de Deltawerken of de ruilverkavelingen, of om kleinschalige maatregelen, zoals het rooien van een houtwal rond een akker of het betegelen van een tuin.
Het boek Nederlandse Vogels in hun domein beschrijft hoe de mensen het Nederlandse landschap ingrijpend veranderen en naar hun hand zetten en hoe dat heeft geleid tot veranderingen in de vogelwereld. De keuzen die daarbij worden gemaakt, hoeven echter niet negatief uit te pakken voor de natuurwaarden; veranderingen bieden juist veel aanknopingspunten om de condities van het landschap te herstellen tot ten minste het niveau van Basiskwaliteit. Deze herstelopgave zal zich moeten richten op de schaal en de natuurlijke randvoorwaarden van het landschap.

6. Kees de Pater: Aanvalsplan Grutto Vorig jaar rond deze tijd bood voormalig VROM-minister Pieter Winsemius het Aanvalsplan Grutto aan minister Schouten aan. Sinds die tijd zoemt het Aanvalsplan Grutto rond in de media, in een petitie met ruim 80.00 ondertekenaars, in Kamermoties en beleidsvoornemens. De eerste miljoenen zijn zelfs al uitgetrokken, nog niet het volle bedrag maar een flinke stap. Maar wat is het nu eigenlijk dat aanvalsplan en wat hebben de weidevogels er aan? Is het een doorbraak of een illusie. Op wat het is, en hoe ver het er mee staat geeft de lezing een beeld. Of het een doorbraak wordt of weer een illusie blijkt zal hier geen antwoord komen. Maar dat het weer een hoofdstuk wordt in de strijd voor onze nationale vogels is zeker.
7. Joep de Leeuw en Gijs Kurstjens: De terugkeer van de Kroeskoppelikaan Afgelopen jaar is een verkenning uitgevoerd naar de kansen voor de kroeskoppelikaan in Nederland en Vlaanderen. De vogel kwam tot in de vijftiende eeuw voor in de lage landen en leefde nabij de riviermondingen en in het laagveengebied langs de kust. Maar net als veel andere grote, iconische soorten als bever, kraanvogel en zeearend verdween de kroeskoppelikaan door jacht en vernietiging van het leefgebied. Uit het onderzoek blijkt dat er naar alle waarschijnlijkheid inmiddels weer voldoende geschikt leefgebied is voor een zelfstandige populatie in Nederland en Vlaanderen. Flevoland met haar randmeren?en de?IJsselmonding, het Friese en?Overijsselse merengebied en het benedenrivierengebied (Biesbosch, Haringvliet en Krammer-Volkerak) lijken de?meest geschikte?gebieden?voor deze soort. Hoe verhoudt de eventuele terugkeer zich tot de moderne samenleving waaronder de energietransitie, visserij en recreatie?
8. Camilla Dreef: Lepelaaronderzoek in Nederland

Lepelaars waren een zeldzame verschijning in Nederland, maar sinds de jaren '90 nemen ze weer toe. Nu broeden er meer dan 3.000 paar in Nederland en zijn er naast de grote kolonies op de Wadden en in het deltagebied steeds meer kolonies op het vasteland, zelfs in bomen van parken en in een woonwijk.
Tijdens deze lezing passeert de populatieontwikkeling tot zover, bevindingen uit het kleurringonderzoek, maar ook de meeste recente zenderstudies naar lepelaars. Wat vertellen deze gegevens ons? Gaat het goed met de lepelaars of is er ook nog reden tot zorg?
Een lezing van Camilla Dreef (Lowland Ecology Network), met bijdragen van Tamar Lok (Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee), Petra de Goeij (Rijks Universiteit Groningen) en Werkgroep Lepelaar.

9. Marjanne Klok en Chris van Turnhout: het Jaar van de Merel Hoe kan het dat een algemene vogel als de Merel al een aantal jaren in aantal achteruit gaat? Wat is er aan de hand met onze leefomgeving als zelfs algemene ’generalisten’ als de Merel het moeilijk krijgen? In het Jaar van de Merel gaan we op zoek naar antwoorden op deze vraag. In deze lezing hoor je meer over waar de knelpunten mogelijk liggen voor de Merel. En hoe je mee kunt helpen aan onderzoek naar de Merel.
10. Opening Landelijke Dag 2021 Edwin Kok De Landelijke Dag 2021 wordt geopend door bestuursvoorzitter Edwin Kok. Hij loopt langs de hoogtepunten van het afgelopen jaar; zowel voor de vogels als voor de vogelaars.
11. Boekenprogramma: Verschenen of verdwenen en Avifauna Zeelandica In het boekenprogramma besteden we aandacht aan recent verschenen vogelboeken. Wetenschapsjournalist Rob Buiter interviewt de auteurs van de Avifauna Zeelandica en Verschenen of verdwenen
12. Boekenprogramma: Vogelaars nooit uitgevogeld en De Knobbelzwaan In het boekenprogramma besteden we aandacht aan recent verschenen vogelboeken. Wetenschapsjournalist Rob Buiter interviewt de auteurs van de Vogelaars nooit uitgevogeld en De Knobbelzwaan.
13. Jacques van der Ploeg: Boomvalken in Noordoost Nederland

Twintig jaar lang inventariseer ik roofvogels in de Noordoostpolder en erbuiten. Onder de roofvogels heeft de boomvalk mijn hart gestolen. Een indrukwekkende roofvogel met een evenzo indrukwekkend verhaal. Zijn ze nog wel in Nederland aanwezig? Waar zitten ze en waarom zitten ze daar? Zijn er kapers op de kust? Jongen worden geringd en gekleurringd, waarom?
De natuur is prachtig en begint zo gauw je je huis verlaat! Je moet het alleen wel willen zien. Ga je naar buiten, neem een krukje mee en ga eens ergens rustig 10 minuten zitten. Wacht af wat er gaat gebeuren. Heb je al zin om mee te gaan boomvalken? Nou er is plaats genoeg dus stap maar in. En natuurlijk kun je altijd zelf erop uit om boomvalken te kijken. Ga mee in mijn verhaal, het wel en wee van de Boomvalk!

14. Dirk van Straalen: De Zeearend in Nederland Van het eerste broedpaar in 2006, naar 17 broedparen in 2021. De zeearend is niet meer weg te denken uit onze Nederlandse natuur. Ze vervullen een belangrijke rol als toppredator in onze wetlands. Gelukkig is de groei van de zeearendenpopulatie er nog niet uit en werden recent maar liefst bijna 20 zeearenden bij elkaar gezien in de Oostvaardersplassen. De Werkgroep Zeearend Nederland volgt de Nederlandse populatie sinds een paar jaar op de voet. Tijdens de lezing vertellen we u onder andere over de populatiegroei en laten we al wat resultaten van het zenderonderzoek zien. De indrukwekkende zeearend blijft ons verbazen en verwonderen.
15. Pascal Stroeken en Ronald van Harxen: Reproductie bij de Steenuil

De Steenuil behoort in Nederland tot de best onderzochte vogelsoorten en is een kensoort van kleinschalig cultuurlandschap. Honderden vrijwilligers volgen jaarlijks de broedprestaties, vooral in nestkasten. Daarnaast worden volop nestjongen en volwassen uilen geringd, en - minstens zo belangrijk! – terug gevangen. Met al deze inspanningen verzamelen we waardevolle informatie over het functioneren van de populatie van deze Rode Lijstsoort. In 2004 is de reproductie onder de loep genomen en in 2010 de overleving. Dat is inmiddels een behoorlijke tijd geleden en in de jaren daarna zijn veel nieuwe gegevens verzameld. Hoog tijd dus voor een update. Dat doen we aan de hand van de landelijke gegevens, maar daarnaast zoomen we in op een intensief onderzochte steenuilenpopulatie in de Zuidoost-Achterhoek In onze presentatie koppelen we de reproductie- en overlevingscijfers uit deze regio onder meer aan de tellingen van de muizen in de prooivoorraad en de conditie van de nestjongen. Het levert nieuwe inzichten op die ook hun waarde voor bescherming hebben.
Data-analyse Caspar Hallmann, Eelke Jongejans, Chris van Turnhout.

16. Ondrej Belfin: Wat weten we over Gruttotaal

Wist je dat kolonies van broedende Grutto’s een wachter hebben, een mannetje dat de rest alarmeert als er gevaar dreigt? Meer dan 60 jaar geleden beschreef Dane Hans Lind de verschillende geluiden van Grutto’s. Sindsdien heeft de techniek grote stappen gemaakt. We kunnen nu beelden en geluiden vastleggen die we niet eerder waarnamen. Dat werpt de vraag op: wat kunnen we nog meer leren over de taal van de Grutto? Ondrej Belfín, een Tjechische masterstudent, deed dit voorjaar onderzoek naar de geluiden van Grutto’s, onder leiding van prof. Theunis Piersma. Vier maanden lang nam hij non-stop geluiden op in het land van Murk Nijdam, de bekende Friese weidevogelboer met hoge dichtheden van Grutto’s op zijn land. Ondrej ontdekte dat Grutto’s een heel specifieke geluiden maken om verschillende roofdieren aan te kondigen. Zo roepen ze anders bij een hoog overvliegende Buizerd dan bij een jagende Bruine Kiekendief. Naast luide geluiden, zoals het bekende “gru-to gru-to”, laten ze ook een heel repertoire aan roepjes horen die voor hun partner of kuikens dichtbij bedoeld zijn.
Tijdens zijn lezing zal Ondrej ons meenemen in de geluiden op en rond een gruttonest, vanaf het leggen van het eerste ei tot aan het uitkomen van het laatste ei. Deze nieuwe geluidskennis kan bijvoorbeeld vogelaars die weidevogels inventariseren beter leren begrijpen wat ze nu precies zien gebeuren.

17. Leo Ballering: Zelf nestkastonderzoek doen

De nestkasten in je eigen tuin lenen zich uitstekend voor kleinschalig onderzoek en als je dat maar lang genoeg volhoudt dan is er elk jaar wel iets bijzonders te zien! Door gedetailleerd naar de legsels te kijken ga je bovendien bijzondere gedragspatronen zien. In dit koude, natte voorjaar moesten, bijvoorbeeld, veel soorten hun broedstrategie aanpassen met eilegstops en broedstops. Desondanks gingen er veel jongen en hele legsels verloren.
Leo Ballering laat op de landelijke dag zien hoe je betrouwbaar en zonder verstoring je nestkasten kunt monitoren, hoe je met Avinest, in het veld, je gegevens in kunt voeren en/of met het Sovon nestkaartsysteem jouw gegevens beschikbaar maakt voor publicaties en vervolgonderzoek. Doe je dat, dan krijg je van NESTKAST, als beloning voor je inspanningen vóór het volgend broedseizoen, een samenvatting van jouw gegevens en die van ~15.000 legsels (meer dan 100.000 eieren) uit nestkasten thuisgestuurd.

18. Bruno Ens: Voedsel en vogels in de Waddenzee

Vaak wordt aangenomen dat de draagkracht van de Waddenzee voor vogels bepaald wordt door het voedselaanbod. Gedetailleerd onderzoek door Leo Zwarts en anderen liet zien dat het aantal Scholeksters op het wad bij Moddergat werd bepaald door de oogstbare biomassa bodemdieren (gemeten in grammen vlees). In vergelijkbaar zeer gedetailleerd onderzoek door Caspar Kraan en anderen werd gevonden dat het aantal Kanoeten op het wad in de westelijke Waddenzee werd bepaald door de oppervlakte wad (gemeten in hectares) waar de Kanoeten voldoende snel voedsel konden vinden. Oogstbare biomassa en oppervlakte geschikt wad noemen we proxies voor draagkracht, omdat draagkracht betrekking heeft op het aantal vogels dat in een gebied kan leven en niet op grammen vlees of hectares wad. Als we de droogvalduur van het wad in rekening willen brengen verdubbelt het aantal mogelijke proxies van 2 naar 4 en er kunnen er nog veel meer proxies worden bedacht.
Voor 13 verschillende soorten wadvogels onderzochten we welke proxy voor draagkracht het beste de jaarlijkse verspreiding van de betreffende wadvogelsoort in de Waddenzee kon verklaren. Het succes van die onderneming was beperkt. Waarschijnlijk moeten we niet alleen het voedsellandschap in rekening brengen, maar ook het verstoringslandschap, de sediment samenstelling van het wad (sommige soorten prefereren slik, andere soorten juist zand) en de mogelijkheid om bij hoogwater ook nog naar voedsel te zoeken.

19. Nick Hofland: Generalisten en specialisten op het boerenland Insectenetende boerenlandvogels hebben het zwaar in Nederland. De insectenstand is de laatste jaren sterk achteruit gegaan. Zodoende wordt het voor de boerenlandvogels steeds moeilijker om hun kostje bij elkaar te sprokkelen en hun jongen te voeden. Althans, dat is het idee. Maar klopt dit idee wel? In mijn onderzoek heb ik het dieet van de jongen van twee insectenetende boerenlandvogels, de boerenzwaluw (een specialist) en de spreeuw (een generalist), vergeleken. Wat eten deze vogels? Wat zijn de verschillen in hun dieet? Hoe flexibel is hun dieet? En welke invloed heeft het landschap (hun foerageergebied) op hun dieet? Door antwoord te geven op deze vragen schets ik een beeld van de voedselsituatie voor boerenlandvogels. We vergelijken hoe verschillende boerenlandvogels omgaan met een verminderd voedselaanbod en identificeren mogelijke knelpunten in de voedselvoorziening.
20. Christiaan Both: Insectivore vogels nemen niet meer af? Dit verhaal gaat over een paradox: terwijl insecten in West-Europa de afgelopen decennia met wel 75% zouden zijn afgenomen, is er bij veel insectivore vogelsoorten nauwelijks afname te zien over dezelfde periode. Soorten als zwartkop, nachtzwaluw en roodborsttapuit zijn de afgelopen 30 jaar minstens verdubbeld, en zelfs boerenzwaluw en bonte vliegenvanger hebben na klappen in de jaren ‘90 de afgelopen jaren weer hun oude aantallen bereikt. Waarom zien we die achteruitgang van insecten dan niet terug in broedvogeltrends? Een mogelijke verklaring is dat veel van deze vogelsoorten (nog) niet door hun voedsel in Nederland beperkt worden, maar bijvoorbeeld door omstandigheden tijdens de winter. Een andere verklaring is dat het voedsel dat voor deze soorten belangrijk is veel minder (of niet) is afgenomen. Er is duidelijk werk aan de winkel om beter te begrijpen welk voedsel belangrijk is voor soorten, en of dit werkelijk afneemt.
21. Arnold van den Burg: Voedselstress op de zandgronden
14. Dirk van Straalen: De Zeearend in Nederland
14. Dirk van Straalen: De Zeearend in Nederland </

Playlist SOVON https://www.youtube.com/playlist?list=PLX3iRAvuDl199JNPFpwNeYg6i3eTqg74Qwebinar Waterkwaliteit: Ecologische ontwikkeling van het IJsselmeergebied
In het Kennis- en Innovatieprogramma Marker Wadden (KIMA) onderzoeken Rijkswaterstaat, Deltares, EcoShape en Natuurmonumenten hoe het ecosysteem van Marker Wadden zich ontwikkelt.
https://attendee.gotowebinar.com/register/6013883719593669390.
Met veel plezier kijken we terug op een geslaagde Waterkwaliteit Webinar Week van 15-19 november jl.
Via de link vind je alle presentaties en opnames. Ook als je verhinderd was leuk om te lezen!
Terugblik: zie https://www.waternetwerk.nl/wat-we-doen/terugblik-verslagen/427-wok-tools-landbouwmaatregelen


Klimaat Special NOS op 3

Klimaat Special NOS op 3

Gerard Oostermijer Biodiversiteit
https://podcastluisteren.nl/pod/Radio-Swammerdamhttps://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=28507
https://assets.naturetoday.com/docs/b946d819-c5e0-4a96-9923-79f6c8955c1d.pdf persoonlijke verslagen van natuurkenners. Verhalen van mensen die de delta van honderd jaar geleden nog kennen, en verhalen van mensen die vandaag de dag regelmatig tot hun enkels door de slootjes waden.

Aanstaande vrijdag 5 november is het Stormvloeden en Verdronken Dorpen Symposium. U heeft aangegeven via de livestream het symposium te gaan volgen. De livestream verloopt via Microsoft Teams en door op onderstaande tekst “Click here to join the meeting” te klikken wordt u doorverwezen naar óf een website óf naar Microsoft Teams als u die app reeds geïnstalleerd heeft. Op de website kunt u vervolgens kiezen voor het downloaden van de app voor uw computer of voor het gebruik van Microsoft Teams via de Internet-browser die u gebruikt.

Aanstaande vrijdag 5 november is het Stormvloeden en Verdronken Dorpen Symposium. U heeft aangegeven via de livestream het symposium te gaan volgen. De livestream verloopt via Microsoft Teams en door op onderstaande tekst “Click here to join the meeting” te klikken wordt u doorverwezen naar óf een website óf naar Microsoft Teams als u die app reeds geïnstalleerd heeft. Op de website kunt u vervolgens kiezen voor het downloaden van de app voor uw computer of voor het gebruik van Microsoft Teams via de Internet-browser die u gebruikt.webinar Waterkwaliteit: Ecologische ontwikkeling van het IJsselmeergebied
RIZA RWZ
9 december 2021: Symposium ‘Biodiversiteit en Leefgebieden’
Carla waternetwerk
symposium waddenkust
webinar waddenkust
Werbinar MarkerWadden
Youtube Amsterdam Schience Park Lezingen
WWF Verhalen van Oude NatuurVorsers
https://assets.naturetoday.com/docs/b946d819-c5e0-4a96-9923-79f6c8955c1d.pdf
vrijdag 5 november is het Stormvloeden en Verdronken Dorpen Symposium.
ScienceWEken

Klimaat Special NOS op 3

Gerard Oostermijer Biodiversiteit
https://podcastluisteren.nl/pod/Radio-Swammerdam

Playlist SOVON https://www.youtube.com/playlist?list=PLX3iRAvuDl199JNPFpwNeYg6i3eTqg74QPublicado em 04 de dezembro de 2021, 12:36 AM por ahospers ahospers | 0 comentários | Deixar um comentário

Fotos

Publicado em 03 de dezembro de 2021, 08:51 PM por julieth_rodriguez julieth_rodriguez | 8 observações | 0 comentários | Deixar um comentário

Ageratina in Texas

Shrubby Boneset (Ageratina havanensis)
White Snakeroot (Ageratina altissima)
Other species (A. wrightii) less than 5 RG observations

Form Woody Stem Cypsellae texture
A. havanensis Shrub Yes Hispid (Stiff hairs/bristles)
A. altissima Herbaceous Perennial No Glabrous

Links:
FNA:
http://beta.floranorthamerica.org/Ageratina_havanensis
http://beta.floranorthamerica.org/Ageratina_altissima

https://www.inaturalist.org/observations/64215732

Publicado em 03 de dezembro de 2021, 06:12 PM por arnanthescout arnanthescout | 0 comentários | Deixar um comentário

Barnhill Conservation Group

Wildlife recording with Barn Hill Conservation Group
Barn Hill Conservation Group run a number of wildlife recording projects.
Surveys also aim to provide information about how conservation work is
affecting wildlife. A key output from surveys are the records of the wildlife.
The essence of a wildlife record or biological record as they are usually
called, are five crucial pieces of information. Those are the species name
(correctly identified), date, location (a grid reference is the standard, but
other systems may be used plus text descriptions to provide further
information), the number/s of the species observed, and the recorder’s
name. Additional information may include the life stage of the species (for
example, egg, adult), habitat information, time and weather; and other
data depending upon the survey.
Records are data. They provide information to others. And knowledge
when analysis is shared. Barn Hill Conservation Group uses records locally
to inform local conservation; and shares the records with wildlife
organisations such as the London Natural History Society regionally and
with the UK Butterfly Monitoring Scheme. At some stage the records go
through the county Biological Records Centre, in our case Greenspace
Information for Greater London (GiGL for short; pronounced ‘giggle’) and
are further shared with the National Biodiversity Network.
Records need to be accurate including the species identification. For this
reason, there are checks within each recording scheme and a process of
‘validation’ and ‘verification’. Data protection is important. On the human
side it can be seen from the list of five essentials above, that records also
contain personal data about the recorder themselves which is subject to
the General Data Protection Act.
While records are shared, they are submitted once only, as entry into
different schemes would involve duplicating the work while also causing
confusion when the records are analysed and stored.
Recording schemes differ and the technology is advancing. A range of
Apps (for example, iNaturalist, iRecordButterflies) are available for field
use and in some cases to aid identification. Apps also have the advantage
of automatically providing an accurate grid location, date and time if a
record is made in real time, or the record is accompanied by a
photograph.
Barn Hill Conservation Group survey and monitor populations of the
Common Frog, butterflies and meadow plants. The Group also records
rainfall at Roe Green Walled Garden with a rain gauge station that is part
of the national Meteorological Office coverage. Other surveys may have
more individual requirements and include: Hedgerows, Great Crested ​
Newts (under Licence at Roe Green Walled Garden), occasional records,
and invasive species.
The Group encourages anyone interested in learning or joining to make
contact.
30.11.2021

Publicado em 03 de dezembro de 2021, 06:05 PM por brentparks brentparks | 1 comentário | Deixar um comentário

Barnhill Conservation Group

Wildlife recording with Barn Hill Conservation Group
Barn Hill Conservation Group run a number of wildlife recording projects.
Surveys also aim to provide information about how conservation work is
affecting wildlife. A key output from surveys are the records of the wildlife.
The essence of a wildlife record or biological record as they are usually
called, are five crucial pieces of information. Those are the species name
(correctly identified), date, location (a grid reference is the standard, but
other systems may be used plus text descriptions to provide further
information), the number/s of the species observed, and the recorder’s
name. Additional information may include the life stage of the species (for
example, egg, adult), habitat information, time and weather; and other
data depending upon the survey.
Records are data. They provide information to others. And knowledge
when analysis is shared. Barn Hill Conservation Group uses records locally
to inform local conservation; and shares the records with wildlife
organisations such as the London Natural History Society regionally and
with the UK Butterfly Monitoring Scheme. At some stage the records go
through the county Biological Records Centre, in our case Greenspace
Information for Greater London (GiGL for short; pronounced ‘giggle’) and
are further shared with the National Biodiversity Network.
Records need to be accurate including the species identification. For this
reason, there are checks within each recording scheme and a process of
‘validation’ and ‘verification’. Data protection is important. On the human
side it can be seen from the list of five essentials above, that records also
contain personal data about the recorder themselves which is subject to
the General Data Protection Act.
While records are shared, they are submitted once only, as entry into
different schemes would involve duplicating the work while also causing
confusion when the records are analysed and stored.
Recording schemes differ and the technology is advancing. A range of
Apps (for example, iNaturalist, iRecordButterflies) are available for field
use and in some cases to aid identification. Apps also have the advantage
of automatically providing an accurate grid location, date and time if a
record is made in real time, or the record is accompanied by a
photograph.
Barn Hill Conservation Group survey and monitor populations of the
Common Frog, butterflies and meadow plants. The Group also records
rainfall at Roe Green Walled Garden with a rain gauge station that is part
of the national Meteorological Office coverage. Other surveys may have
more individual requirements and include: Hedgerows, Great Crested ​
Newts (under Licence at Roe Green Walled Garden), occasional records,
and invasive species.
The Group encourages anyone interested in learning or joining to make
contact.
30.11.2021

Publicado em 03 de dezembro de 2021, 06:02 PM por brentparks brentparks | 1 comentário | Deixar um comentário

Community Survey

EcoFlora participants, we need your input!⁣

Do you enjoy being a part of the Denver EcoFlora Project? Has the project increased your appreciation of plant life or understanding of urban biodiversity? Let us know with our annual survey. We value your feedback and it will help us continue to build upon and improve the project in ways that support you best!⁣

Your answers will not only help to build and improve our local project, but also EcoFlora partner projects across the country.⁣

Survey closes December 15.

Take the survey.

Publicado em 03 de dezembro de 2021, 04:33 PM por jackerfield jackerfield | 0 comentários | Deixar um comentário

Gronings erfgoed live

Met Gronings erfgoed live bieden we ruimte voor historische verdieping door middel van digitale lezingen die we live uitzenden. Verschillende Groninger cultuurhistorische organisaties slaan de handen in een om u achtergronden te geven bij de Groninger geschiedenis.

Lezingen terug kijken

Hieronder staan de links naar de lezingen die zijn geweest (seizoen 2020/2021) en die wij beschikbaar mogen stellen.

 1. 28 april 2021: Margriet Dijk en Alina Dijk - Ernst Gustaaf Schlette: een leven vol kunst- en vliegwerk
 2. 14 april 2021: Ton Andringa - Ooggetuige van de Groninger bevrijding: Canadezen en moffenmeiden
 3. 31 maart 2021: Marieke van der Heide - Groningen en de wederopbouwarchitectuur
 4. 17 maart 2021: Redmer Alma en Dennis Klompsma - Koken met Occa Ripperda
 5. 3 maart 2021: Lieuwe Jongsma - Stad en Lande in slavenhandel?
 6. 17 februari 2021: Eppo van Koldam - Strop voor Harener inbreker
 7. 3 februari 2021: Hidde Feenstra - Willem Lodewijk, stadhouder in de noordelijke gewesten
 8. 20 januari 2021: Bart Flikkema - De arm van Johannes de Doper
 9. 6 januari 2021: Taco Tel - Kostbare restauratie Olle Kerk Hoogkerk
 10. 16 december 2020: Teijo Doornkamp - Boeven in de familie
 11. 2 december 2020: Herman Sandman - Een wereld van onschuld in voetbalfoto's
 12. 18 november 2020: Christiaan Gevers - Bob Houwenlezing 2020: NSB-burgemeester van Groningen in WO2
 13. 4 november 2020: Redmer Alma - De ontfriesing van de Ommelanden
 14. 21 oktober 2020: Constance Willems - Het geheim van het Groninger gebreide kousje
 15. Digitale lezing

  Elke twee weken kon u deze winter aanschuiven bij een digitale lezing die live werd uitgezonden. Zittend achter uw eigen computer of laptop kunt u nog steeds naar de lezingen kijken en luisteren. Deze lezingenreeks is een gezamenlijk initiatief van: Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) afdeling Groningen, Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen, Stichting Monument & Materiaal Groningen, Stichting Vrienden van de Stad Groningen, Historische Vereniging Stad en Lande en de Groninger Archieven.
Publicado em 03 de dezembro de 2021, 03:42 PM por optilete optilete | 0 comentários | Deixar um comentário

260-Gronings erfgoed live ( Groninger geschiedenis terugkijken) historische verdieping (b)

Met Gronings erfgoed live bieden we ruimte voor historische verdieping door middel van digitale lezingen die we live uitzenden. Verschillende Groninger cultuurhistorische organisaties slaan de handen in een om u achtergronden te geven bij de Groninger geschiedenis.

Lezingen terug kijken

Hieronder staan de links naar de lezingen die zijn geweest (seizoen 2020/2021) en die wij beschikbaar mogen stellen.

 1. 28 april 2021: Margriet Dijk en Alina Dijk - Ernst Gustaaf Schlette: een leven vol kunst- en vliegwerk
 2. 14 april 2021: Ton Andringa - Ooggetuige van de Groninger bevrijding: Canadezen en moffenmeidenTon Andringa werd in maart 1936 geboren in de Barestraat, vlakbij het centrum van de stad Groningen. Hij was 4 jaar toen de oorlog uitbrak en 9 toen Groningen werd bevrijd. In de lezing van woensdag 14 april vertelt hij zijn verhaal als ooggetuige van de bevrijding van de stad in 1945. Filmbeelden van de bevrijding ondersteunen zijn verhaal en historicus Stefan van der Poel van de Rijksuniversiteit Groningen zal hem introduceren.

  Ton Andringa heeft de laatste oorlogsjaren en de bevrijding heel bewust meegemaakt. In de lezing vertelt hij onder meer over zijn ervaringen als Gronings schoolkind in de oorlog. Zo was er schaarste aan brandstof en daarom probeerde hij kolen en turf te jatten. Ook kan Andringa zich goed herinneren dat hij de voordeur opendeed en een paniekerige man naar binnen wilde. “Laat mij erin”, riep hij, “ze zitten achter me aan.” Zijn moeder liet de man schoorvoetend naar binnen.
  De oorlogssituatie had voor kind een andere betekenis, dan voor volwassenen. Dat wil Andringa vooral laten zien. Onzekerheid, angst en avontuur waren steeds aanwezig. Volslagen verrassingen ook, zoals een rupsvoertuig dat ineens door de straat raasde en salvo’s afgaf.

  Canadezen en moffenmeiden
  Andringa zal vertellen over de straatgevechten tijdens de bevrijding in april 1945, maar ook over de uitzinnige vreugde, het zien van de eerste bevrijders, de ontdekking dat dit Canadezen waren, over rookwaar en kauwgom en over het contrast met de brute bezetter. Maar hij zag ook de keerzijde van het feest: ‘moffenmeiden’ die werden kaalgeschoren in de Rabenhauptstraat.

  Deze lezing wordt georganiseerd rond 75+1 Jaar: Bevrijding van Groningen. De bevrijding van Groningen speelde zich af van vrijdag 13 tot maandag 16 april.

  Na de lezing is er via de livechat gelegenheid tot het stellen van vragen.

  Gronings erfgoed live
  Verschillende Groninger cultuurhistorische organisaties slaan de handen in één om u deze winter achtergronden te geven bij de Groninger geschiedenis. Elke twee weken kunt u aanschuiven bij een gratis digitale lezing die live wordt uitgezonden. Dit betekent dat u online, zittend achter uw eigen computer of laptop naar de lezing kunt kijken en luisteren. De lezingen vinden plaats op woensdagavond van 19.30 tot 20.30 uur (digitale inloop vanaf 19.15 uur).

  Deze lezingenreeks is een initiatief van: Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) afdeling Groningen, Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen, Stichting Monument & Materiaal Groningen, Stichting Vrienden van de Stad Groningen, Historische Vereniging Stad en Lande en de Groninger Archieven.

 3. 31 maart 2021: Marieke van der Heide - Groningen en de wederopbouwarchitectuur Architectuur-en stedenbouwhistoricus Marieke van der Heide vertelt hoe we in Groningen omgaan met wat we nu waarderen als "wederopbouwarchitectuur".

  In de lezing staat Van der Heide stil bij de herwaardering van de meer gestandaardiseerde architectuur en stedenbouw uit de wederopbouwperiode na de Tweede Wereldoorlog. Hoe gaan we nu om met de ontwerpprincipes van de wederopbouwwijken in tijden van energietransitie en wijkvernieuwing? Uiteraard komt de geschiedenis van de wederopbouw aan bod, maar de kern van de lezing gaat over hoe we vandaag de dag bij stedenbouwkundige ontwikkelingen met wederopbouwarchitectuur omgaan. Extra aandacht is er voor de vroeg naoorlogse wijken en het Groningse systeem Rottinghuis dat deze wijken karakter gaf. Daarnaast focust Van der Heide op de Wijert, als een van de 30 voorbeeldwijken uit de wederopbouwperiode in Nederland.

  Marieke van der Heide (1971) is architectuur-en stedenbouwhistoricus en opgeleid aan de RUG. Ze heeft haar eigen bureau en werkt daarnaast bij de gemeente Groningen als adviseur Cultuurhistorie, o.a. voor het Atelier Stadsbouwmeester.

  Gronings erfgoed live

  Verschillende Groninger cultuurhistorische organisaties slaan de handen in één om u deze winter achtergronden te geven bij de Groninger geschiedenis. Elke twee weken kunt u aanschuiven bij een gratis digitale lezing die live wordt uitgezonden. Dit betekent dat u online, zittend achter uw eigen computer of laptop naar de lezing kunt kijken en luisteren. De lezingen vinden plaats op woensdagavond van 19.30 tot 20.30 uur (digitale inloop vanaf 19.15 uur).

  Deze lezingenreeks is een initiatief van: Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) afdeling Groningen, Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen, Stichting Monument & Materiaal Groningen, Stichting Vrienden van de Stad Groningen, Historische Vereniging Stad en Lande en de Groninger Archieven.

 4. 17 maart 2021: Redmer Alma en Dennis Klompsma - Koken met Occa Ripperda
 5. 3 maart 2021: Lieuwe Jongsma - Stad en Lande in slavenhandel? Stad en lande in slavenhandel?
  De rol van het Groninger stadsbestuur voor de West-Indische Compagnie.

  De afgelopen jaren is er groeiende belangstelling voor het Nederlandse slavernijverleden. Op verschillende manieren namen de Nederlanders deel aan de slavenhandel, hadden ze tot slaaf gemaakte mensen in bezit of profiteerden ze van slavernij. Lieuwe Jongsma deed onderzoek naar de rol die Groningen speelde in het Nederlandse verhaal rond slavernij. In deze lezing gaat hij in op de rol die het Groninger stadsbestuur speelde bij de totstandkoming van de Groningse kamer van de West-Indische Compagnie, de handelsmaatschappij die een belangrijke rol speelde in de Nederlandse slavernijgeschiedenis. Daarnaast bespreekt hij de relatie tussen de WIC en het stadsbestuur in de zeventiende en achttiende eeuw. Veel Groninger bestuurders waren nauw betrokken bij de WIC. Betekende betrokkenheid bij de WIC ook per definitie betrokkenheid bij slavernij en slavenhandel? Waarom was dat zo?

  Lieuwe Jongsma, publieksadviseur en collectiebeheerder bij de Groninger Archieven schreef mee aan Sporen van het slavernijverleden in Groningen dat in 2016 onder redactie van Margriet Fokken en Barbara Henkes verscheen. Ook schreef hij zijn scriptie over familienetwerken rond transatlantische slavernij in Groningen. Tijdens de Maand van de Groninger Geschiedenis in 2020 gaf hij een lezing over de verbindingen tussen slavernij en de Veenkoloniën.

 6. 17 februari 2021: Eppo van Koldam - Strop voor Harener inbreker 17 februari 2021

  In de nacht van 22 op 23 oktober 1817 pleegt Frits Weites uit Haren samen met Berend Wubbels uit Leegkerk en Hendrik Siekman een roofoverval op de boerderij van Luitje Oomkens te Engelbert. De daders worden al snel ontmaskerd en worden streng gestraft. Ze krijgen alle drie de doodstraf door ophanging aan de galg op de Grote Markt in de stad Groningen. Berend Wubbels blijft na de overval onvindbaar, maar voor de andere twee wordt de straf op 24 februari 1819 voltrokken. Eppo van Koldam legt in deze lezing uit hoe zijn onderzoek naar het misdrijf en de bestraffing daarvan verlopen is.

  Eppo van Koldam is voorzitter van de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV), afdeling Groningen. Hij richt zich bij zijn onderzoek de laatste jaren vooral op de historie van de voormalige gemeente Haren. Ook is Van Koldam voorzitter van de Harense Historische Kring Old Go en secretaris van de Harener Historische Commissie.

  Afbeelding: De Grote Markt met het Stadhuis te Groningen, vervaardiger C.C.A. Last, 1850-1870, Groninger Archieven (1536_3409)

  Gronings erfgoed live
  Verschillende Groninger cultuurhistorische organisaties slaan de handen in één om u deze winter achtergronden te geven bij de Groninger geschiedenis. Elke twee weken kunt u aanschuiven bij een gratis digitale lezing die live wordt uitgezonden. Dit betekent dat u online, zittend achter uw eigen computer of laptop naar de lezing kunt kijken en luisteren. De lezingen vinden plaats op woensdagavond van 19.30 tot 20.30 uur (digitale inloop vanaf 19.15 uur). Let op: in verband met de avondklok begint deze lezing om 19:00 uur!

 7. 3 februari 2021: Hidde Feenstra - Willem Lodewijk, stadhouder in de noordelijke gewestenIn het Friese historische bewustzijn is stadhouder Willem Lodewijk een belangrijke en bekende persoonlijkheid. In Leeuwarden staat zijn standbeeld op een prominente plaats met de trotse eretitel ús heit (‘onze vader’) daaronder. In deze lezing stelt Hidde Feenstra de vraag: Kreeg graaf Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg als stadhouder dezelfde belangrijke status en reputatie in Groningen en Drenthe, zoals hij deze rond 1600 in Friesland kreeg? Wat was zijn rol in het proces waarbij Noordoost-Nederland definitief een deel van de Nederlandse staat zou worden? In de bredere context komt de toestand van ons gebied rond 1600 aan de orde.

  Dr. Hidde Feenstra is historicus; specialisme de (cultuur)geschiedenis van Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland, met bijzondere interesse voor het Waddengebied.

 8. 20 januari 2021: Bart Flikkema - De arm van Johannes de Doper Eeuwenlang was de arm van de heilige Johannes de Doper in de Martinikerk te zien. Hoe die arm daar is gekomen beschreef de beroemde middeleeuwse monnik Caesarius, die meteen ook vertelde over de relatie tussen die Martinikerk en klooster Yesse in Essen. In 2020 was het precies 800 jaar geleden dat Caesarius Groningen bezocht. Wat zien we vandaag nog in de stad met betrekking tot dit verhaal?

  Bart Flikkema houdt van de stad Groningen: straatjes, kerken en fraaie oude huizen. De geschiedenis ervan ligt hem na aan het hart. Bovendien is Flikkema schrijver van De Arm van Johannes de Doper. Een kostbaar middeleeuws reliek in de Groninger Martinikerk (2020)

  Tijdens de Maand van de Groninger Geschiedenis werd een wandeling gepresenteerd, de middeleeuwse 4 mijl. Wilt u deze wandeling maken voorafgaand aan deze lezing of juist achteraf? De routebeschrijving vindt u op de website van de Maand van de Groninger Geschiedenis.

 9. 6 januari 2021: Taco Tel - Kostbare restauratie Olle Kerk Hoogkerk
 10. 16 december 2020: Teijo Doornkamp - Boeven in de familie
 11. 2 december 2020: Herman Sandman - Een wereld van onschuld in voetbalfoto's
 12. 18 november 2020: Christiaan Gevers - Bob Houwenlezing 2020: NSB-burgemeester van Groningen in WO2
 13. 4 november 2020: Redmer Alma - De ontfriesing van de Ommelanden
 14. 21 oktober 2020: Constance Willems - Het geheim van het Groninger gebreide kousjeIn 2000 werd bij opgravingen op de plek van het voormalige Kasteel van Alva, aan de tegenwoordige Prinsenstraat, een opmerkelijk goed bewaard gebleven gebreide kinderkous gevonden. Uit onderzoek bleek dat dit kousje dateert uit ca. 1550.

  Textielkunstenares Constance Willems is er in geslaagd de voor deze kous gebruikte historische breipatronen te achterhalen. Op basis daarvan heeft zij een nieuwe versie van de kous gebreid.

  In deze digitale lezing, mede mogelijk gemaakt door Stichting Monument & Materiaal Groningen, vertelt zij over historische breipatronen en gaat zij dieper in op de geschiedenis van de kous en de breimode van die tijd.

 15. Digitale lezing

  Elke twee weken kon u deze winter aanschuiven bij een digitale lezing die live werd uitgezonden. Zittend achter uw eigen computer of laptop kunt u nog steeds naar de lezingen kijken en luisteren. Deze lezingenreeks is een gezamenlijk initiatief van: Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) afdeling Groningen, Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen, Stichting Monument & Materiaal Groningen, Stichting Vrienden van de Stad Groningen, Historische Vereniging Stad en Lande en de Groninger Archieven.
  • Facebook
  • Twitter
  • Op 11 mei vond de eerste lezing plaats door Prof.dr.ir. Theo Spek, hoogleraar Landschapsgeschiedenis
   en hoofd van het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen. De titel van zijn
   lezing was: “De landschapsgeschiedenis van het Hogelandster Wierdengebied”. Voor een ademloos
   luisterend publiek ging Theo Spek, een zeer enthousiast verteller, in op de geschiedenis van het
   Groninger wierdenlandschap. Regelmatig zoomde hij in op Tinallinge en omgeving en onthulde hij
   terloops dat hij ontdekt heeft dat de naam Tinallinge waarschijnlijk voortkomt uit de naam van een
   oude Zweedse koning (Ingald) die onze kuststreek in vroegere tijden heeft beheerst. In zijn lezing
   benadrukte hij het unieke van het landschap en liet hij zien hoe belangrijk een bewust beleid is dat
   rechtdoet aan het karakter daarvan. De deelnemers waren zonder uitzondering zeer enthousiast,
   verschillende van hen gaven aan dat door deze lezing de manier van kijken naar bijvoorbeeld de al
   meer dan 1500 jaar door mensen gebruikte vennen en valgen echt positief is veranderd.
   De cyclus werd op dinsdag 8 juni vervolgd door Marco Glastra, directeur van het Groninger
   Landschap. Hij ging in op het heden en de toekomst van het wierdenlandschap aan de hand van de
   thema’s kust, landbouw, energie en erfgoed. Het Groninger Landschap is opgericht in 1936. De
   stichting bestaat uit 40 medewerkers, 400 vrijwilligers, 16.000 beschermers (particuliere donateurs)
   en 40 bedrijfsvrienden (zakelijke donateurs). De doelstelling is het beschermen van natuur, landschap
   en erfgoed in de provincie Groningen en het versterken van het maatschappelijk draagvlak daarvoor.
   Glastra gaf aan bij het thema landbouw welk een schaalvergroting er heeft plaatsgevonden in het
   Groninger landschap, met als voorbeeld de omgeving van Tinalling
   https://files.basekit.com/82/13/8213f5a5-7d0f-4ecc-b44a-ecbd51154916.pdf
   https://files.basekit.com/82/13/8213f5a5-7d0f-4ecc-b44a-ecbd51154916.pdf


   De eerste podcast is inmiddels te beluisteren via Anchor. In deze podcast hoor je het verhaal van ondernemer Erwin Hartong van zorgboerderij De Stamhoeve en van Jantine Schinkelshoek van stichting Hoopheggen. Iedere twee weken verschijnt er een nieuwe podcast op het Anchor account van Natuur Dichtbij.

   Druk in het landschap
   Het is druk in het Overijsselse landschap. Projectontwikkeling, landbouw, infrastructuur en duurzame projecten zoals zonneparken maken gebruik van de beschikbare ruimte. Hierdoor bestaat de kans dat de streekeigenheid verdwijnt en ook de biodiversiteit kan hieronder lijden. Met de podcasts zetten we in op extra bewustzijn en betrokkenheid bij de bijzondere landschappen van Overijssel.

   Sallandse Heuvelrug
   Sallandse Heuvelrug (Bron: provincie Overijssel)

   Het geluid van het landschap
   Podcastmaker Reinout Meijer gaat de komende weken, gewapend met audioapparatuur, op pad in Overijssel. In de podcasts portretteert hij mensen met liefde voor het landschap, zoals ondernemer Erwin Hartong van zorgboerderij De Stamhoeve. In Raalte zet hij zijn liefde voor het landschap om in ‘biodiversithee’, thee gemaakt van bloemen en planten die goed zijn voor de biodiversiteit. In een aantal podcasts gaan we specifiek in op actuele thema’s, zoals bijvoorbeeld de effecten van klimaatverandering op het landschap. Experts laten hun licht schijnen over deze onderwerpen.
   https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=28496
   https://anchor.fm/natuurdichtbij
   https://anchor.fm/natuurdichtbij

   Beleef de natuur dichtbij
   Naar de natuur luisteren is fijn, maar echt in de natuur zijn is nog veel beter. Deze twee combineren kan natuurlijk ook. Want wandelen terwijl je naar de podcast luistert zorgt voor een extra stukje natuurbeleving. In de app ‘Wandelen in Overijssel’ (IOS en Android) van Landschap Overijssel vind je de mooiste routes.
   https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=28496
   https://anchor.fm/natuurdichtbij
   https://anchor.fm/natuurdichtbij
   https://purews.inbo.be/ws/portalfiles/portal/13071980/Devos_etal_2017_vogelnieuwsMei.pdf   ogelatlas: de voorlopige kaartjes geraken al mooi gevuld!
   Met dank aan het massale telwerk van jullie allen kunnen we ondertussen terugblikken op 2 broedseizoenen en 1 wintertelling en dat levert al behoorlijk gevulde verspreidings- een broedzekerheids-kaartjes op. Iedereen kan die voorlopige resultaten steeds bekijken op:
   www.vogelatlas.be
   Ga daar zeker eens kijken, want je kan er bv. ook al wat vergelijken met de kaartjes uit de vorige broedvogelatlas, ondertussen toch al bijna 20 jaar oud.
   In de loop van de komende weken, wanneer ook de nieuwe schattingen worden ingevoerd, zullen de huidige broedvogelkaartjes nog wat vollediger worden. Toch is er nog veel werk en jullie zien meteen ook waar er nog (flinke) gaten in de verspreiding zitten. We gaan er dus komende winter en volgend jaar nog eens keihard tegenaan en hopen daarbij opnieuw op jullie steun. In de mate van het mogelijke zullen ook weer enkele professionele krachten worden ingezet bij het telwerk.
   Op www.vogelatlas.be kan je nog steeds één of meerdere atlasblokken claimen en zo een zeer gewaardeerde bijdrage leveren aan een hopelijk zo compleet mogelijk overzicht van al onze broedvogels én overwinteraars!
   Veel dank!


   European Bird Census Council
   11163 gf87cjtnunigrldm520 ·
   📣The new issue of the Bird Census News (BCN) is out, including five articles.‼
   Read more here: https://www.ebcc.info/bird-census-news-34-1/
   Download the pdf here: https://www.ebcc.info/wp.../uploads/2021/06/bcn-34-1.pdf
   Cover illustration by Evgeniy Koblik
   📣Het nieuwe nummer van het Vogelcensus Nieuws (BCN) is uit, inclusief vijf artikelen.!!
   Lees hier meer: https://www.ebcc.info/bird-census-news-34-1/
   Download de pdf hier: https://www.ebcc.info/wp.../uploads/2021/06/bcn-34-1.pdf
   Omslagillustratie door Evgeniy Koblik
   Het nieuwe volume van Bird Census News, tijdschrift van de European Bird Census Council (EBCC) is net uit, te downloaden via: https://www.ebcc.info/bcn-33-1-2/


   We beleven een laat voorjaar voor sommige soorten.....mis ze niet voor de nieuwe atlas!
   Het voorjaar van 2021 wijkt behoorlijk af van wat we de voorbije jaren gewend zijn. Nu de weersverbetering eindelijk een feit is, worden nog heel wat late en interessante aankomsten gemeld van soorten als Grauwe Klauwier, Bosrietzanger, Spotvogel, Grauwe Vliegenvanger, Nachtzwaluw enz... De komende warme avonden zijn ook uitermate geschikt om op zoek te gaan naar broedbewijs van Ransuil, baltsende Houtsnippen enz...
   Grauwe Klauwieren lijken te bevestigen na hun opmerkelijke influx tijdens het eerste Vogelatlas-jaar. Je doet er goed aan geschikte biotopen nu te bezoeken. Vaak heeft één broedpaar al voldoende aan een hooilandje met braamstruweel en enkele hogere boompjes in de rand. Het zijn warmte-liefhebbers en je vindt ze op zonnige dagen vaak makkelijker in de latere middag dan in de vroege ochtend.
   Veel succes, op naar een zo volledig mogelijke nieuwe atlas!


   De nieuwe ABV-cijfers (t/m 2020) zijn beschikbaar!
   En het is helaas geen goednieuws-show geworden. Soorten van landbouwgebied scoren gemiddeld nog steeds erg slecht, maar ook bosvogels nemen recent een diepe duik, vooral onder invloed van een groep naaldhout-specialisten en soorten als Grote lijster die bijzonder snel in aantal lijkt af te nemen. Wat Usutu heeft aangericht onder de Merels wordt ook steeds duidelijker, hoewel op het terrein toch tekenen van herstel merkbaar worden.
   Niet alles is kommer en kwel en in alle leefgebieden zijn er gelukkig ook positieve uitschieters zoals Roodborsttapuit, Witte kwikstaart, Boomklever, Grote bonte specht enz...
   Meer hierover in het persbericht:
   https://www.vlaanderen.be/.../algemene-broedvogels-in.../
   of in het technische achtergrondrapport:
   https://inbo.github.io/abv-rapport/2020/
   https://pecbms.info/trends-of-common-birds-in-europe-2019-update/
   https://inbo.github.io/abv-rapport/2020/2-inzameling-van-de-tellingen-in-het-veld.html#s:steekproef
   Alle nieuwe cijfers zullen naar goede gewoonte ook verwerkt worden in vlot leesbare broedvogel-rapportages. Ze vormen tevens een zeer welkome aanvulling bij de nieuwe vogelatlas-gegevens die momenteel volop worden verzameld.


   Vogelnieuws nr. 33 staat online
   Download hier: https://pureportal.inbo.be/.../INBO_Vogelnieuws33def.pdf
   Net voor we het bizarre jaar 2020 afsluiten, rolt er nog een propvolle Vogelnieuws van de digitale INBO-persen! Daarin wordt ruim aandacht besteed aan de watervogeltellingen, we werpen een blik achter de schermen bij het zeevogelteam, de nieuwe (schitterende!) Europese broedvogelatlas wordt voorgesteld enz... We blikken ook nog even terug op het in september verschenen broedvogelrapport en er is aandacht voor een aantal praktische studies uit het veld (broedsucces weidevogels versus elektrische rasters, Bruine Kiekendieven met zenders en kleurmerken) enz...kortom, voldoende leesvoer voor de donkere dagen voor (en na) Kerst.
   We wensen alle vrijwillige en professionele medewerkers aan onze verschillende monitoring-projecten een fijn jaareinde en laten we hopen op een normaler 2021!

   Met dank aan Natuurpunt Studie voor de fijne samenwerking en de coördinatie van de vrijwillige medewerkers. En uiteraard vooral dank aan de tellers zelf, zonder jullie bestond er vandaag geen enkele trendgrafi
   https://inbo.github.io/abv-rapport/2020/2-inzameling-van-de-tellingen-in-het-veld.html#s:steekproef
   Peter, een eenduidige verklaring is er niet, maar de twee die jij aanhaalt spelen wellicht een rol en worden ook in bv. Nederland als verklaring aangehaald. Sparrenbossen en -aanplanten hebben nog maar weinig toekomst in Vlaanderen en zullen op termijn waarschijnlijk grotendeels verdwijnen. Kiezen is verliezen, wanneer grote bestanden naaldhout (al dan niet geleidelijk) worden omgezet in Natura 2000 habitat heeft dat tenminste lokaal een directe impact op de echte naaldhout-specialisten.

   s zie eveneens reactie Wim. Ook in de buurregio's gaat het daar niet goed mee. Kijk bv. even op de soortenpagina's van Sovon, Kuifmees: https://www.sovon.nl/nl/soort/14540 resp. Zwarte mees: https://www.sovon.nl/nl/soort/14610 en Goudhaan: https://www.sovon.nl/nl/soort/13140
   https://pecbms.info/trends-of-common-birds-in-europe.../   Op de startpagina van www.vogelatlas.be werd een knop 'resultaten' toegevoegd waar je al een eerste -zeer voorlopige!- set van resultaten kan bekijken. Het eerste broedseizoen (2020) weerspiegelt zich in een groeiend aantal getelde atlasblokken. Het is nog maar op basis van 1 broedseizoen, maar nu reeds zijn er al opvallende verschillen waarneembaar.
   Je kan rechtsboven een soortnaam invullen, aanklikken en vervolgens openen zich de voor die soort reeds beschikbare kaarten. Ter vergelijk werden de aantallen- en de verspreidingskaarten uit de vorige atlasperiode (2000-2002) toegevoegd.
   De kaarten op de website worden voortdurend aangevuld naarmate er data worden ingevoerd door de tellers....spannend! We hebben er in ieder geval het volste vertrouwen in dat we ook deze atlas volledig gebiedsdekkend zullen gevuld krijgen als alle ervaren vogelkijkers hier mee hun schouders onder zetten!
   Dank aan alle tellers voor dit reeds mooie, voorlopige resultaat!
   De Vogelatlas is een samenwerking tussen INBO, Natuurpunt Studie en Likona
   Het nieuwe volume van Bird Census News, tijdschrift van de European Bird Census Council (EBCC) is net uit, te downloaden via: https://www.ebcc.info/bcn-33-1-2/

   Klimaat Special NOS op 3

   Gerard Oostermijer Biodiversiteit
   https://podcastluisteren.nl/pod/Radio-Swammerdam

Publicado em 03 de dezembro de 2021, 03:15 PM por ahospers ahospers | 0 comentários | Deixar um comentário

December EcoQuest - Blooming Bioblitz

Have you noticed plants blooming now, at a time when they are normally dormant in preparation for winter? Out-of-season blooming has been noted along the Front Range this fall, with plants that normally bloom in the spring reblooming, or late blooming plants still going strong. It is well-documented that dry weather can lead to drought stress, and trigger plants to bloom at abnormal times of the year. And this fall has been particularly dry and mild for the Denver metro area – in fact, this is the longest stretch in the history of recording meteorological data that Denver has received no snow.

Phenology is the timing of plant life-cycle events, such as flowering or leafing out. Phenology is also a leading indicator of climate change impacts – shifts in flowering time are directly correlated to climatic changes resulting from global warming, with many spring events occurring earlier and fall events happening later than they did in the past. Phenology not only affects the plant itself, but any organism that depends on this plant for food. For example, insect emergence is often synchronized with host plants leafing out, or pollinators emerge when plants are blooming. Shifts in plant phenology can lead to a disruption in important ecosystem services, and potentially have cascading effects on a multitude of organisms.

Help Denver Botanic Gardens document any flowering plants you see in the month of December for a phenology bioblitz, either native or cultivated. Post your findings to iNaturalist so they will be automatically added to the Denver EcoFlora Project. Let’s see just how many blooming plants we can find, and document these occurrences for future phenological research.

Publicado em 03 de dezembro de 2021, 02:34 PM por jackerfield jackerfield | 0 comentários | Deixar um comentário

Обновлены статусы выполнения домашних заданий

Подробности: https://www.inaturalist.org/projects/kiber-mfk-mgu-osen-2021-g/journal/60056-vse-tekuschie-statusy-vypolneniya-domashnih-zadaniy-v-odnom-poste

Уже совсем скоро зачёт - осталось всего две лекции (8.12 и 15.12). Напоминаем, что студенты, не сделавшие домашнюю работу, не будут допущены к зачёту. Автоматы за курс по домашним заданиям №4 или №5 валидны только при выполнении прочих домашних заданий.

Publicado em 03 de dezembro de 2021, 12:55 PM por apseregin apseregin | 1 comentário | Deixar um comentário

Добро пожаловать!

Приглашаем участников марафона "ECOTHON Chelny" (https://vk.com/debts_4) на биоблиц от национального парка "Нижняя Кама". Продолжительность: январь-май 2022 года. Учитываться будут только наблюдения участников проекта, поэтому не забудьте нажать на кнопку "Присоединиться" в правом верхнем углу на баннере проекта.

Желаем всем удачи и интересных находок!

Publicado em 03 de dezembro de 2021, 08:16 AM por alsou_zhukova alsou_zhukova | 0 comentários | Deixar um comentário

1 580 000 !!!

Дорогие друзья! Dear all!
Небольшая напоминалка: после табличек в конце поста есть дайджест основных событий. Не забудьте с ним ознакомиться!
На счётчике сегодня 1 580 000 наблюдений в проекте "Флора России"! Для очередных 10 тыс. наблюдений нашему сообществу потребовалось 9,5 дней (в прошлый раз на 10 тысяч ушло 8 дней). За последние 9 дней число наблюдателей флоры России выросло на 30 человек, а число выявленных и подтверждённых видов сократилось на 1 таксон в условиях активной чистки номенклатуры (спасибо нашему новому куратору @convallaria1128).
We've got another milestone on the counter - 1,580,000 observations in the "Flora of Russia" project! For the 10-thousandth mark, our community spent ca. 9,5 days (comparing to 8 days for previous 10K). During these days, the number of observers of the flora of Russia increased by 30 folks. We've got minus 1 new identified and confirmed species due to active cleaning of nomenclature (thanks to new iNat curator @convallaria1128).
Наступила зима, во многих регионах лежит снег. За последние 9 суток всего 66 человек из 16,8 тыс. наблюдателей смогли выйти на улицу, сделать хотя бы одно наблюдение в природе и загрузить его на iNaturalist. В этот раз доля свежих полевых наблюдений снова составила 6% (против 94%, поступивших из ранних архивов пользователей или вытащенных экспертами из бэклога).
Over the past 9 days, 66 people have been able to go outside, make at least a single observation in nature and upload it to iNaturalist. This time, the proportion of fresh field observations was 6% versus 94% that came from early archives or pulled by the experts from the backlog.
Давайте снова зафиксируем статистику для истории.
1 580 000 наблюдений наш проект достиг 3 декабря 2021 г. в 7:47 MSK.
The project reached 1,580,000 observations in December 3, 2021 at 7:47 MSK.
● Статистика проекта | Project stats:
1 580 031 наблюдений - 7 601 вид - 6 187 экспертов - 16 837 наблюдателей
● Статистика бэклога | Backlog stats:
291 716 наблюдений - 6 691 вид - 2 286 экспертов - 11 911 наблюдателей
● Статистика по культурным растениям | Stats on cultivated plants:
109 104 наблюдения - 4 524 вида - 2 010 экспертов - 14 343 наблюдателя
● Статистика забракованных данных | Stats of gray zone (bad data):
13 574 наблюдения - 2 284 вида - 708 экспертов - 3 315 наблюдателей
С прошлого замера проект вырос на 9,8 тыс. наблюдений, а антипроект опять сдулся - в этот раз на 3,9 тыс. наблюдений. Что это значит? Совершенно верно! Зима - это то время, когда самые терпеливые выкладывают свои огромные архивы и летние запасники. Это время продлится до весны: несколько месяцев бэклог будет сокращаться, а доля верифицированных наблюдений расти.
Как и прежде мы благодарны всем, кто ставит галочку "В культуре" для снятых культивируемых растений. Пожалуйста, прочитайте специальный релиз, посвященный загрузке 100 000-го наблюдения культурной флоры России.

Ссылки на страницы нашего сообщества:

Традиционные таблички даны ниже.

1. Самые активные участники (число наблюдений) | Top-observers (number of observations)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @apseregin 48 502 2 224
2 @panasenkonn 20 318 1 139
3 @dni_catipo 19 816 998
4 @katerina_kashirina 19 469 1 446
5 @svetlana-bogdanovich 17 313 1 582
6 @marina_gorbunova 16 341 1 148
7 @taimyr 16 240 1 690
8 @npz 15 506 685
9 @vladimir_teplouhov 14 688 543
10 @velibortravoved 14 590 711
11 @convallaria1128 13 832 1 622
12 @a-lapin 13 784 800
13 @smsergey 13 655 812
14 @alex_iosipenko 12 942 667
15 @nikolaydorofeev 12 385 897
16 @ledum 12 229 2 158
17 @eduard_garin 12 078 941
18 @aleksandrebel 11 671 1 205
19 @sapsan 11 531 1 496
20 @yaroslav_magazov 11 423 636
21 @allaverkhozina 11 116 1 035
22 @vadim_prokhorov 10 879 1 216
23 @dryomys 10 436 792
24 @julia_shner 10 258 794
25 @sokolkov2002 9 906 798
26 @pavel_golyakov 9 530 987
27 @alzov 9 413 867
28 @tatyanazarubo 8 701 776
29 @dinanesterkova 8 539 772
30 @olga2019kuryakova 8 450 563
31 @svetlanakutueva 8 370 538
32 @max_сarabus 8 303 591
33 @yurii_basov 8 300 803
34 @anastasiiamerkulova 7 977 1 074
35 @ninacourlee 7 646 803
36 @aleks-khimin 7 502 735
37 @borisbolshakov 7 384 643
38 @prokhozhyj 7 303 653
39 @kiramarch 7 251 704
40 @olegdavydov 7 159 441

2. Самые активные участники (число видов) | Top-observers (number of species)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @apseregin 48 502 2 224
2 @ledum 12 229 2 158
3 @ramazan_murtazaliev 3 737 1 826
4 @taimyr 16 240 1 690
5 @convallaria1128 13 832 1 622
6 @svetlana-bogdanovich 17 313 1 582
7 @demons1312 3 082 1 574
8 @sapsan 11 531 1 496
9 @mallaliev 6 252 1 473
10 @katerina_kashirina 19 469 1 446
11 @vvolkotrub 3 735 1 429
12 @lenatara 5 763 1 391
13 @gen_ok 4 814 1 343
14 @phlomis_2019 4 949 1 252
15 @elenasuslova 5 363 1 230
16 @vadim_prokhorov 10 879 1 216
17 @aleksandrebel 11 671 1 205
18 @svdudov 2 249 1 200
19 @marina_gorbunova 16 341 1 148
20 @pyakai 2 361 1 141
21 @panasenkonn 20 318 1 139
22 @daba 6 388 1 089
23 @petr_kosachev 3 458 1 076
24 @anastasiiamerkulova 7 977 1 074
25 @allaverkhozina 11 116 1 035
26 @mihail13 2 002 1 028
27 @dni_catipo 19 816 998
28 @alopecurus 7 047 997
29 @pavel_golyakov 9 530 987
30 @dinasafina 4 052 984
31 @birdchuvashia 4 663 950
32 @eduard_garin 12 078 941
33 @vladimirarkhipov 1 972 909
34 @nikolaydorofeev 12 385 897
35 @kildor 6 945 891
36 @andreyefremov 2 493 882
37 @natalia_gamova 2 525 879
38 @urij777 7 071 876
39 @ocanire 4 360 872
40 @alzov 9 413 867

3. Статистика региональных проектов (наблюдения) | Regional projects' stats (observations)

Место | Rank Проект | Project Наблюдений | Observations
1 Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora 145 064
2 Флора Москвы | Flora of Moscow 136 234
3 Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora 67 598
4 Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora 61 884
5 Флора Крыма | Flora of the Crimea 60 868
6 Флора Курской области | Kursk Oblast Flora 52 144
7 Флора Тульской области | Tula Oblast Flora 50 767
8 Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora 49 764
9 Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora 47 308
10 Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora 40 676
11 Флора Алтайского края | Altai Krai Flora 37 371
12 Флора Мордовии | Flora of Mordovia 36 666
13 Флора Севастополя | Sevastopol Flora 35 833
14 Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora 33 238
15 Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora 31 080
16 Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora 30 289
17 Флора Татарстана | Tatarstan Flora 29 887
18 Флора Омской области | Omsk Oblast Flora 28 371
19 Флора Башкирии | Bashkortostan Flora 28 178
20 Флора Камчатки | Kamchatka Flora 27 620
21 Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora 26 664
22 Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora 25 384
23 Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora 25 015
24 Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora 23 340
25 Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora 21 988
26 Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug 19 812
27 Флора Тверской области | Tver Oblast Flora 18 850
28 Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora 18 801
29 Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora 17 899
30 Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora 16 889
31 Флора Самарской области | Samara Oblast Flora 16 878
32 Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora 16 807
33 Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora 14 970
34 Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora 14 633
35 Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora 14 106
36 Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora 13 741
37 Флора Дагестана | Dagestan Flora 13 563
38 Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora 13 395
39 Флора Бурятии | Buryat Republic Flora 13 043
40 Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora 12 334
41 Флора Пермского края | Perm Krai Flora 12 117
42 Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora 11 512
43 Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora 9 809
44 Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora 8 520
45 Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora 8 078
46 Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora 6 589
47 Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora 6 420
48 Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora 6 275
49 Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora 6 080
50 Флора Карелии | Flora of Karelia 6 038
51 Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora 5 945
52 Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora 5 889
53 Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora 5 805
54 Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug 5 778
55 Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora 5 716
56 Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora 5 129
57 Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora 4 778
58 Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia 4 756
59 Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora 4 549
60 Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia 4 447
61 Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora 4 340
62 Флора Хакасии | Flora of Khakassia 4 339
63 Флора Марий Эл | Mari El Flora 4 173
64 Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora 4 037
65 Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora 3 945
66 Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora 3 418
67 Флора Амурской области | Amur Oblast Flora 3 338
68 Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora 3 143
69 Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora 3 008
70 Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora 2 972
71 Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora 2 713
72 Флора Якутии | Flora of Yakutia 2 682
73 Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora 2 211
74 Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria 1 986
75 Флора Коми | Komi Republic Flora 1 895
76 Флора Адыгеи | Flora of Adygea 1 876
77 Флора Тувы | Tyva Republic Flora 1 573
78 Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora 1 554
79 Флора Чукотки | Flora of Chukotka 1 332
80 Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora 1 192
81 Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia 745
82 Флора Чечни | Chechen Republic Flora 440
83 Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast 314
84 Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia 187
85 Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug 173

4. Топ-наблюдатели за 9 дней (по числу видов) | 9-days top-observers (species)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @nikolaydorofeev 139 38
2 @gen_ok 29 28
3 @vladimir_teplouhov 76 23
4 @svetlana-bogdanovich 21 19
5 @vladimir_dvorkin 22 17
6 @mariakohanovskaya 18 16
7 @naturalist58000_natalya 16 14
8 @prokhozhyj 23 13
9 @vyacheslavluzanov 16 13
10 @ledum 16 12
11 @olegdavydov 16 12
12 @brodaga59 11 11
13 @smsergey 12 11
14 @denis_shilov 10 9
15 @alexander_zhernenkov 8 8
16 @aeneus 15 7
17 @elenasuslova 7 7
18 @ikskyrskobl 8 7
19 @a-lapin 7 6
20 @anatolipomortsev 6 6
21 @evgenyboginsky 8 6
22 @naturalist16000 6 6

5. Топ-поставщики видов за 9 дней (поле + архив) | 9-days top species uploaders (field & archives)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @pg18 306 233
2 @apseregin 426 217
3 @igor_scherbakov 186 173
4 @ledum 262 171
5 @madmanserg 272 153
6 @smsergey 217 123
7 @ionina19 190 120
8 @aleksandrebel 163 112
9 @alopecurus 195 100
10 @oleg_kosterin 165 92
11 @panasenkonn 135 87
12 @prokhozhyj 125 69
13 @daba 101 61
14 @marina-privalova 64 58
15 @andreyefremov 112 54
16 @nikolaydorofeev 175 52
17 @sergotravelian 56 50
18 @yuriysokolov73 65 46
19 @julia_shner 48 45
20 @elenasuslova 53 40
21 @dakileno 47 39
22 @denis_shilov 39 36
23 @nadezhda_orlova 37 36
24 @finn_from_nn 41 35
25 @demons1312 37 34
26 @svetlana-bogdanovich 38 33
27 @ekaterinayukhnina 45 32
28 @yuriydanilevsky 41 32
29 @wrrite 34 31
30 @anastasia182 31 30
31 @gen_ok 29 28
32 @olegglushenkov 32 28
33 @diogeno 25 25
34 @veksha 32 24
35 @anna_efimova 24 23
36 @tatyana20 34 23
37 @vladimir_teplouhov 76 23
38 @alena133 21 20
39 @olegdavydov 28 20
40 @vladimir_dvorkin 23 18
41 @vyacheslavluzanov 26 18

6. Самые активные эксперты для загруженных за 9 дней наблюдений (поле + архив) | Top-experts for the last 9-days uploads (field & archives)

Место | Rank Пользователь | User Определений | IDs
1 @julia_shner 1 445
2 @mallaliev 839
3 @phlomis_2019 269
4 @madmanserg 256
5 @daba 239
6 @aleks-khimin 230
7 @vladimirbakutov 171
8 @igor_kuzmin 167
9 @mihail13 147
10 @elena_pismarkina 111
11 @alex_iosipenko 108
12 @eduard_garin 96
13 @convallaria1128 78
14 @subaya 69
15 @anatolipomortsev 69
16 @allaverkhozina 68
17 @giorginatsvlishvili 64
18 @andreyefremov 59
19 @brodaga59 59
20 @davydovbotany 57
ТЕКУЩИЕ ТЕМЫ:
● У проекта "Флора России" появился адрес в зоне ru: https://flora.depo.msu.ru.
● Для компьютерной версии браузера Chrome доступно расширение, которое раскрашивает предложения автоматической модели распознавания видов в зависимости от вероятностной оценки. Очень наглядная демонстрация возможностей ИИ, которая помогает заглянуть внутрь компьютерного зрения. Спасибо, @kildor, за бесценную находку, которую уже многие с восторгом оценили.
● Полтора месяца назад (8.10.2021) на iNaturalist заряжен обсчёт новой модели автоматического распознавания видов, который займёт несколько месяцев. Она будет включать уже 47 000 видов. Сами модели планируется релизить дважды в год. Важные детали даны в нашем аналитическом обзоре.
● Ещё летом как раз для того, чтобы привлечь внимание к видам флоры России, которые в ближайшие месяцы могут дополнить модель автоматического распознавания, мы запустили копилку "Флоры России" - в ней собраны данные по 300 видам-кандидатам. По этим растениям нужно набрать минимум 100 наблюдений. С июля по начало октября мы успели вынуть из нашей копилки несколько сотен видов флоры России! Виды в копилке постоянно обновляются, чтобы было веселее: так, за последние 9 дней еще 7 видов прошли пороговую отметку и были заменены (они войдут уже в осеннюю модель следующего года). Присоединяйтесь! Весеннюю модель обещают сделать гораздо более компетентной. Будем ждать с нетерпением.
● Ещё раз обращаем внимание на "серую зону" и спасаем свои наблюдения. У активных наблюдателей из-за различных технических сбоев туда что-нибудь да попадает. Подробности по ссылке.
● На днях снова были обновлены данные из iNaturalist в Global Biodiversity Information Facility (GBIF). О том, что такое GBIF и почему это важно написано здесь (данные от 17 ноября 2021 г.).
● В МГУ мы читаем межфакультетский курс для небиологов по iNaturalist. Все лекции мы выкладываем на наш канал в YouTube, у которого уже 161 подписчик. Семь лекций уже доступны. Ожидается, что к концу года мы запишем 11 или 12 видеолекций.
● На этом курсе мы выбираем самое симпатичное наблюдение среди тех, что сделаны студентами в октябре и в ноябре. Приглашаем участников проекта "Флора России" проголосовать за понравившуюся фотографию.
● Приглашаем всех участников iNaturalist подписываться не только на проект МГУ "Флора России", но и на региональные страницы этого портала, на антипроект (бэклог) и "серую зону". В паспорте каждого наблюдения будет, таким образом, отражена как ссылка на общероссийский проект (в т.ч. ещё до определения или при съемке культурных растений), так и региональная принадлежность наблюдения. О том, что такое "серая зона", написано в специальном посте.
Для написания данного поста использован конвертер текстовых и табличных данных, который осуществляет разметку текста. Конвертер разработал Константин Романов (@kildor). Если у вас есть свои проекты, то вам эта ссылка, уверен, пригодится!
Publicado em 03 de dezembro de 2021, 06:57 AM por apseregin apseregin | 0 comentários | Deixar um comentário

Тех. статистика

Позиция Проект Количество
1 Флора Крыма | Flora of the Crimea 2 019
2 Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora 1 847
3 Флора Севастополя | Sevastopol Flora 1 576
4 Флора Алтайского края | Altai Krai Flora 1 456
5 Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora 1 406
6 Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora 1 379
7 Флора Москвы | Flora of Moscow 1 361
8 Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora 1 357
9 Флора Курской области | Kursk Oblast Flora 1 343
10 Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora 1 343
11 Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora 1 339
12 Флора Башкирии | Bashkortostan Flora 1 246
13 Флора Татарстана | Tatarstan Flora 1 217
14 Флора Тульской области | Tula Oblast Flora 1 192
15 Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora 1 140
16 Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora 1 137
17 Флора Камчатки | Kamchatka Flora 1 061
18 Флора Мордовии | Flora of Mordovia 1 006
19 Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora 993
20 Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora 992
21 Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora 988
22 Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora 948
23 Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora 930
24 Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora 930
25 Флора Омской области | Omsk Oblast Flora 924
26 Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora 868
27 Флора Тверской области | Tver Oblast Flora 853
28 Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug 747
29 Флора Дагестана | Dagestan Flora 2 328
30 Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora 1 616
31 Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora 1 325
32 Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora 1 273
33 Флора Бурятии | Buryat Republic Flora 1 212
34 Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora 1 104
35 Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora 1 037
36 Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora 1 021
37 Флора Самарской области | Samara Oblast Flora 975
38 Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora 972
39 Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora 964
40 Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora 929
41 Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora 906
42 Флора Пермского края | Perm Krai Flora 903
43 Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora 894
44 Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora 865
45 Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora 826
46 Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora 799
47 Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora 794
48 Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora 757
49 Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora 739
50 Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora 729
51 Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora 666
52 Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora 650
53 Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug 618
54 Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora 595
55 Флора Карелии | Flora of Karelia 594
56 Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia 984
57 Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia 899
58 Флора Амурской области | Amur Oblast Flora 871
59 Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora 833
60 Флора Хакасии | Flora of Khakassia 821
61 Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora 806
62 Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora 716
63 Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora 667
64 Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria 665
65 Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora 662
66 Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora 659
67 Флора Тувы | Tyva Republic Flora 649
68 Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora 643
69 Флора Марий Эл | Mari El Flora 613
70 Флора Адыгеи | Flora of Adygea 612
71 Флора Якутии | Flora of Yakutia 609
72 Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora 591
73 Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora 534
74 Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora 524
75 Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora 524
76 Флора Коми | Komi Republic Flora 439
77 Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora 437
78 Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora 422
79 Флора Чукотки | Flora of Chukotka 385
80 Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora 352
81 Флора Чечни | Chechen Republic Flora 294
82 Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia 203
83 Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast 150
84 Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia 137
85 Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug 102
Позиция Проект Количество
1 Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora 3 239
2 Флора Москвы | Flora of Moscow 3 152
3 Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora 1 129
4 Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora 1 121
5 Флора Крыма | Flora of the Crimea 810
6 Флора Тульской области | Tula Oblast Flora 646
7 Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora 634
8 Флора Башкирии | Bashkortostan Flora 564
9 Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora 550
10 Флора Тверской области | Tver Oblast Flora 526
11 Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora 497
12 Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora 481
13 Флора Татарстана | Tatarstan Flora 470
14 Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora 428
15 Флора Севастополя | Sevastopol Flora 417
16 Флора Алтайского края | Altai Krai Flora 402
17 Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora 399
18 Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora 374
19 Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora 369
20 Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora 305
21 Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora 265
22 Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug 206
23 Флора Камчатки | Kamchatka Flora 201
24 Флора Мордовии | Flora of Mordovia 199
25 Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora 174
26 Флора Курской области | Kursk Oblast Flora 136
27 Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora 106
28 Флора Омской области | Omsk Oblast Flora 90
29 Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora 1 259
30 Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora 459
31 Флора Карелии | Flora of Karelia 384
32 Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora 331
33 Флора Самарской области | Samara Oblast Flora 290
34 Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora 266
35 Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora 260
36 Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora 256
37 Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora 253
38 Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora 251
39 Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora 240
40 Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora 227
41 Флора Пермского края | Perm Krai Flora 208
42 Флора Бурятии | Buryat Republic Flora 202
43 Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora 202
44 Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora 179
45 Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora 177
46 Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora 169
47 Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora 167
48 Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora 153
49 Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora 150
50 Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora 126
51 Флора Дагестана | Dagestan Flora 124
52 Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora 122
53 Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora 107
54 Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug 106
55 Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora 103
56 Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora 160
57 Флора Коми | Komi Republic Flora 158
58 Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia 157
59 Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora 156
60 Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria 141
61 Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora 136
62 Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora 131
63 Флора Адыгеи | Flora of Adygea 128
64 Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora 111
65 Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora 103
66 Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora 96
67 Флора Марий Эл | Mari El Flora 90
68 Флора Хакасии | Flora of Khakassia 87
69 Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora 85
70 Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora 77
71 Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora 76
72 Флора Якутии | Flora of Yakutia 72
73 Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora 71
74 Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia 70
75 Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora 55
76 Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora 53
77 Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia 48
78 Флора Амурской области | Amur Oblast Flora 46
79 Флора Тувы | Tyva Republic Flora 28
80 Флора Чечни | Chechen Republic Flora 28
81 Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora 26
82 Флора Чукотки | Flora of Chukotka 24
83 Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug 16
84 Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia 15
85 Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast 10
Publicado em 03 de dezembro de 2021, 06:52 AM por apseregin apseregin | 0 comentários | Deixar um comentário

White-flowered stonecrops of eastern North America

If you trust iNat's ID suggestions, then there's only one white-flowered stonecrop in the eastern US, Sedum ternatum. However, as anyone familiar with the pitfalls of computer suggestions might guess already, there are actually more than that. One in particular, Sedum glaucophyllum, is frequently misidentified as S. ternatum but tantalizingly close to having enough observations to be included in the next computer vision model. This post is intended to raise awareness of its existence and provide a comparison and guidance how to tell the two species apart.

I first encountered S. glaucophyllum on iNat while reviewing observations for S. ternatum and noticing different leaf arrangements than the plants I was familiar with. Almost at the same time, I was made aware of the existence of S. nevii through a plant give-away at the NC Native Plant Society. This made me look into these additional species a little bit more. Both have white flowers very similar to S. ternatum and neither of them are "known" by the current computer vision model.

Sedum Comparison
Botanical drawings of S. ternatum and S. nevii from Britton, N.L., and A. Brown, 1913, An illustrated flora of the northern United States, Canada and the British Possessions. Note the leaves in whorls of three on S. ternatum sterile shoots and opposite or whorled on flowering shoots as compared to leaves in spirals on sterile shoots of S. nevii with alternate leaf arrangement on the flowering shoots. S. glaucophyllum was split from S. nevii later and therefore did not have a separate drawing in this publication. However, it is similar in appearance but more variable and typically a little larger than S. nevii.

Both S. glaucophyllum and S. nevii are much rarer finds than the common woodland stonecrop and more specialized in their habitat. A glance at their distribution maps shows that both overlap with S. ternatum but are more restricted in their range and do no overlap with each other. S. glaucophyllum is endemic to Virginia and West Virginia with a few isolated occurrences in North Carolina and Maryland, while S. nevii is mostly found in Alabama with some populations in Tennessee and Georgia. S. glaucophyllum is found in cracks on cliffs and rocky habitats with moderately high pH soil and is absent in acidic rock outcrops. S. nevii grows in shallow, gravelly soils on steep bluffs of gneiss, an acidic, granite-like rock.

Sedum distribution map
Distribution of Sedum ternatum, S. glaucophyllum, and S. nevii in the Eastern US based on BONAP data to color in the distribution for each plant.

Since the current ranges of S. nevii and S. glaucophyllum do not overlap, location should be a clue for identifying these if found growing wild. (However, both species may be used as garden plants beyond their native range.) Digging a little deeper, it appears S. glaucophyllum differs from the other two species by chromosome count. While S. nevii always has 6 chromosome pairs and S. ternatum has 8, S. glaucophyllum shows 14 chromosomes or more, suggesting that it may have originated as an allopolyploid of the other two species.

It should be mentioned that there is one more species of white-flowered Sedum present in the eastern US, S. pusillum. However, this species is more similar to the elf orpine, Diamorpha smallii, currently included in the CV model and therefore more likely to be confused with that species than with S. ternatum. It is restricted to granite outcrops from Anson County, NC, to southwestern Georgia.

Publicado em 03 de dezembro de 2021, 05:41 AM por annkatrinrose annkatrinrose | 0 comentários | Deixar um comentário

EVALUATION: TOOWOOMBA REGION KOALA COUNT

SAVE MT LOFTY INC EVALUATION
TOOWOOMBA REGION KOALA COUNT
NOVEMBER 2021

BACKGROUND

Our Toowoomba community organisation, Save Mt Lofty Inc organised the Toowoomba
Region Koala Count during November 2021.

1 Our Toowoomba Count was based on a publicized Koala Count being undertaken with the support and funding of the Logan City Council.2
The methodology used by both Koala Counts was based on personal observations of
members of the public (called citizen scientists) utilizing the iNaturalist mobile app. This
app is run by the National Geographic organisation with observations linked back to the
Atlas of Living Australia managed by the CSIRO.
3 The iNaturalist app takes the date and location metadata from original smart phone photos with species ID then independently confirmed by species experts.
Each Count was held during the month of November 2021 to coincide with the expected
peak of the local koala mating season. In Toowoomba, Save Mt Lofty liaised with local
environmental groups including Darling Downs Environment Council, the various local
wildlife rescue and rehabilitation services and many Landcare groups. The Toowoomba
Count was also publicised through the various local Facebook community noticeboard
pages and also with two interviews on ABC Radio Southern Queensland.

COUNT RESULTS

In terms of raw data, the Toowoomba Region Koala Count recorded 92? observations
of koalas from over 20 individual observers across the Toowoomba Regional Council
local government area (LGA).

1 https://www.inaturalist.org/projects/toowoomba-region-koala-count-november-2021
https://www.facebook.com/toowoombaregionkoalacount 2 https://www.inaturalist.org/projects/logan-koala-count-2021
https://www.logan.qld.gov.au/events/event/779/logan-koala-count-2021- 3 https://www.ala.org.au/
2

The koalas sighted were disbursed across the region with 2 significant areas – a northeastern area between Highfields and Yarraman and an area around Pittsworth.
We had 4 observers who were particularly successful; each observing multiple koalas.
We had about 10 observers who reported only one sighting. Some of these observers
sought assistance to have their sightings recorded on the iNaturalist platform due to
general inexperience with computers. Many local landholders conducted extensive
searches but reported no sightings. From the successful observers, it became apparent
that some people are gifted to sight koalas quickly when others can spend minutes at
the same tree without success. Binoculars were not essential to locate koalas but useful
to check details such as sex and health of each animal.

The month of November was extremely wet right across the Toowoomba Region. Save
Mt Lofty members have had significant success locating koalas during drought times
when foliage is sparse and koalas are attracted to moister gullies. During good seasons,
we are advised that koalas have their pick of many habitats and so the species
distribution was expected to be more widespread. We feel the wet season led to
significant under reporting due to our observers not wanting to get wet and koalas being
more widely distributed.
In general terms, koalas sighted appeared in excellent condition. Only one animal had
suspected chlamydia with an obvious eye condition. One koala was observed by a local
koala rescue officer as road kill north of Crows Nest.
Whilst it is not a race, to date it appears have the Logan Koala Count reported less than
30 observations from about 13 individual observers during the month of November
across their Logan City LGA.
Logan LGA is geographically significantly smaller than the Toowoomba Region LGA but
has a significantly larger population.4
In October 2021, Save Mt Lofty approached Toowoomba Regional Council to run a
koala count along the lines of that then proposed by the Logan City Council. When the
TRC didn’t step up, we sought TRC support for our Koala Count and a modest article
was posted on the TRC website. Councillors responsible for the Environment and
Development portfolios expressed support for the Toowoomba Count and will consider
the outcomes from this evaluation with a view to the 2022 Count.

4 Logan City Council 958km² with estimated population 330,000
Toowoomba Regional Council 12,957 km² with estimated population 170,000
5

OUTCOMES

 1. The Toowoomba project enabled the issue of local koalas and their habitat to be
  publicized throughout the Toowoomba Region. In particular, the social media
  posts on local community noticeboards and the 2 ABC SQ Radio longform
  interviews increased this publicity significantly. We expect there has been a
  significant increase in appreciation of the availability of the koala within the
  Toowoomba Region communities.

 2. Although the Count is not a reliable scientific tool for quantifying total koala
  numbers, it is apparent from our Toowoomba Count that our koalas have a wide
  distribution across our LGA.

 3. The Toowoomba project enabled co-ordination between local environmental and
  landcare organisations. In particular, interaction between city based groups
  (Save Mt Lofty and DDEC) with country groups (Pittsworth Landcare & Save our
  Koala Country) was positive and will lead to on-going cooperation.

 4. The Toowoomba project has motivated local environmental groups involved in
  local koala habitat protection campaigns. Both Save Mt Lofty (DHA rifle range
  land, and Save of Our Koala County (ARTC Inland Rail around Pittsworth) are
  conducting significant koala habitat campaigns needing constant publicity to
  maintain momentum.

 5. The Logan City Council’s auspice of their 2021 Koala Count should send a
  significant message to the Toowoomba Region Council that ‘the squeaky wheel
  gets the oil’. We understand LCC provided funding and council staff time to their
  count. Save Mt Lofty provided member’s time on a voluntary basis but no funding

 6. It is understood that the Logan City Council received significant State
  Government funding under the SE Qld Koala Conservation Strategy. It is
  understood the Toowoomba Region Council received no such funding.

 7. It is hoped that the Toowoomba Regional Council will takes the initiative from the
  momentum of the 2021 Toowoomba Region Koala Count to raise the profile of
  the koala and threats to its habitat across our region. We would be happy for
  TRC to fund the 2022 Koala Count which Save Mt Lofty Inc is prepared to run
  again next year. Federal Government funding is also available for a scientific
  audit of koalas across our region.5 so long as TRC is seen to be taking a
  proactive role in the care of the koala and its habitat in our region.
  5 https://minister.awe.gov.au/ley/media-releases/18-million-koala-package-include-landmark-census
  6

 8. Toowoomba politicians are critically aware of the love felt for our koalas. Save Mt
  Lofty’s 2020 Change. Org petition secured over 144,000 signatures to Save Mt
  Lofty’s koalas.6 The koala is crucial to the success of the Australian tourism7 and
  to the prospect of international tourists returning in the future to our region
  following COVID.

8 TRC is well positioned to encourage such tourism with an
increased emphasis on koalas in our region.

ACKNOWLEDGEMENTS

Kev Loveday, Save Our Koala Country, Pittsworth
Tess Teakle, Save Our Koala Country, Pittsworth
Tracey Thomson Yarran Farming, Yarranlea
Shaen & Pascale Egan, Save Mt Lofty
Koala Land and Wildlife Support, (KLAWS) Geham
Alistair Silcock, Pittsworth Landcare
Leon Surawski, Darling Downs Environment Council, Toowoomba
ABC Southern Queensland, Toowoomba
Elizabeth Reid, TRC Strategic Planning Section.

FURTHER INFORMATION

Chris Meibusch
Secretary
Save Mt Lofty Inc
Toowoomba Region Koala Count
E chrismeibusch@gmail.com
M 0419765078

1 December 2021

6 https://www.change.org/p/toowoomba-council-save-the-mt-lofty-koalas 7 https://theconversation.com/koalas-are-the-face-of-australian-tourism-what-now-after-the-fires-129347# 8 https://www.wagnercorporation.com.au/wellcamp-airport/australias-newest-airport/
https://www.tr.qld.gov.au/about-council/council-governance/plans-strategy-reports/various-documents/12401-
tourism-and-events-strategy-2016-2020

Publicado em 03 de dezembro de 2021, 05:18 AM por bushychrismeibusch bushychrismeibusch | 0 comentários | Deixar um comentário
Mais